Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Programovatelné regulátory teploty

číslo 3/2004

Programovatelné regulátory teploty

Při sledování vývoje měřicí, regulační a automatizační techniky v posledních letech nelze přehlédnout skutečnost, že po období četných velkých investičních akcí a rekonstrukcí dosavadních zařízení se mění zaměření činnosti vývojových a projektových kanceláří směrem k rozvoji nových technologií a zavádění nové výrobní techniky. Tato orientace je v souladu s přibližujícím se vstupem České republiky do Evropské unie. Jen podniky vybavené moderním výrobním zařízením, což přímo souvisí s výší výrobních nákladů, budou schopny obstát v tvrdém konkurenčním boji o místo na trhu. Právě v souladu s tímto trendem rozvoje připravují vývojoví a výrobní pracovníci firmy GMC-měřicí technika, s. r. o., nové komponenty i systémová řešení.

V následujících odstavcích je uveden výběr z novinek v oblasti programovatelných regulátorů teploty.

Obr. 1.

Kompaktní regulátor R2300

Regulátor teploty typu R2300 (obr. 1) je velmi kompaktní digitální regulátor s velkým počtem funkcí a velkou flexibilitou vhodný pro použití ve velmi malých zařízeních. Hodnoty parametrů regulátoru jsou pohotově určovány při použití autooptimalizace na bázi zvoleného algoritmu PID nebo PI regulace.

Základní vlastnosti regulátoru R2300 jsou:

 • čelní rozměry 48 × 24 mm,
 • dvou- a třípolohový regulátor,
 • univerzální vstup: termočlánek, Pt100, napětí a proud (lineární),
 • algoritmus PID,
 • inteligentní autooptimalizace (funkce SMART),
 • funkce měkkého spuštění,
 • dvě ručně přepínatelné žádané hodnoty,
 • univerzální správa výstražných hlášení s potlačením náběhu,
 • velmi široký sortiment funkcí,
 • krytí až IP65.
Obr. 2.

Špičkový regulátor R2900

Regulátor typu R2900 je špičkový regulátor teploty s mnoha funkcemi, velkou provozní flexibilitou a malou zástavnou hloubkou (obr. 2). Výkonný regulační algoritmus PDPI zajišťuje nejlepší možné výsledky regulace. Hodnoty jeho parametrů jsou určovány s použitím autooptimalizace. Krytí IP65 umožňuje používat přístroj i ve zhoršených podmínkách.

Základní vlastnosti regulátoru R2900 jsou:

 • digitální displej pro zobrazení skutečné teploty, nastavení přístroje a hodnoty topného proudu,
 • klávesy pro ruční obsluhu,
 • možnost alternativní volby žádané hodnoty s externí aktivací,
 • rampová funkce pro náběh či pokles teploty,
 • kontrola topného okruhu a topného proudu,
 • dvou- či třípolohový spojitý a krokový regulátor,
 • rozdílová (diferenční) a vlečná regulace s druhým vstupem,
 • vstupy: termočlánek typu J, L, K, B, S a R; Pt100 (dvou- i třídrátové zapojení) nebo standardní signály 0/2 až 10 V a 0/4 až 20 mA,
 • reléový nebo tranzistorový výstup,
 • dva mezní kontakty s absolutní/relativní kontrolou,
 • komunikační rozhraní RS-232/RS-485,
 • pomocné napájení: 110 až 230 V AC, 24 V DC.

Regulátor R6000

Regulátor teploty, typ R6000, je určen k použití ve strojích nebo zařízeních s centrálním systémem obsluhy a zobrazení. Připojit regulátor k centrálnímu řídicímu systému lze prostřednictvím různých rozhraní. Vybrané parametry standardní verze regulátoru jsou:

 • osm individuálně volitelných regulačních zón, termočlánky a Pt100,
 • velmi krátká doba cyklu: 100 ms pro všech osm kanálů (regulačních zón),
 • dvou- nebo třípolohový krokový nebo spojitý regulátor,
 • regulátor typu PDPI, hlásič mezních hodnot,
 • regulace na pevnou hodnotu, kaskádová nebo rozdílová,
 • regulace ohřevu i chlazení,
 • rampová funkce žádané hodnoty,
 • eliminace nežádoucích rušivých průběhů,
 • možnost sdružovat regulační zóny do skupin,
 • vedení skupinové skutečné hodnoty k odstranění teplotního spádu,
 • absolutní i relativní hlídání mezních hodnot, potlačení náběhů, spínací/rozpínací kontakt,
 • osm vstupů pro čidla (termočlánky nebo Pt100 jednotlivě programově přepínatelné),
 • kontrola přerušení čidla nebo vedení, přepólování a zkratu,
 • zachování nastavené hodnoty při přerušení čidla,
 • šestnáct binárních I/O s detekcí zkratů, interní jištění proti přetížení,
 • vstupy/výstupy volně přiřaditelné regulačním funkcím a kanálům,
 • kontrola topného proudu prostřednictvím externího standardního měniče,
 • konfigurování parametrů a výměna dat s PC vybaveným příslušným softwarem (součást dodávky) přes servisní rozhraní RS-232,
 • napájecí napětí 24 V DC,
 • doplňkově čtyři binární I/O nebo čtyři proporcionální výstupy,
 • rozhraní pro Profibus-DP, CAN a CANOpen, RS-485 Modbus, RS-485 podle EN 60870.

Použití samostatně i v regulačních systémech

Uvedené regulátory jsou vhodné k použití zejména ve vstřikovacích lisech, při výrobě polovodičů a jako součást pecí, textilních strojů, klimatizační techniky a techniky životního prostřední, balicích strojů, potravinářských výrobních strojů a linek, stejně jako při řízení technologických procesů.

Od nynějška lze např. s ovládacím panelem s dotykovým stínítkem obrazovky (touch-screen) a několika osmikanálovými regulátory R6000 realizovat nezávislé regulační systémy s až 248 regulačními obvody. Ovládací panel přitom plní funkcí řídicí (master) stanice na sběrnici Modbus s pohodlným přepínáním mezi jednotlivými regulátory. Veškeré parametry lze jednoduše nastavovat při uvádění do provozu. Za provozu se na displeji přehledně zobrazuje skutečná hodnota, žádaná hodnota a status skupiny vždy osmi regulačních obvodů.

V porovnání s řešením s jednotlivými kompaktními regulátory poskytuje uvedená systémová koncepce mnoho výhod; kromě toho minimalizuje náklady. Jednoduchá montáž regulátorů na lištu DIN v rozváděči značně zmenšuje požadavky kladené na kabelové rozvody k výkonovým spínačům a termočlánkům. Pro jednotlivé přístroje není třeba pracně dělat výřezy v rozváděči a podstatně se také zkracuje doba potřebná na montáž. Kabeláž k předním dveřím rozváděče se redukuje na připojení kabelu sběrnice Modbus a kabelu s napájecím napětím pro panel.

Ing. Vladimír Ševčík,
GMC-měřicí technika, s. r. o.

GMC – měřicí technika, s. r. o.
Fügnerova 1a
tel.: 516 410 905-6
fax: 516 410 907
e-mail: gmc@gmc.cz
http://www.gmc.cz

Inzerce zpět