Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Programovatelné automaty Vision OPLC komunikují po Ethernetu

číslo 2/2004

Programovatelné automaty Vision OPLC komunikují po Ethernetu

Ethernet, cenově výhodný a univerzální standard pro komunikaci, je nyní zabudován také do programovatelných automatů Vision OPLC™ (OPLC – obslužný grafický panel a programovatelný automat) společnosti Unitronics.

Proč je v řídicích systémech vhodné používat pro komunikaci Ethernet? Ethernet umožňuje stabilní, vysokorychlostní přenos dat. Vzhledem k tomu, že na Ethernetu je postavena většina kancelářských sítí LAN (Local Area Network), nejsou třeba žádné zvláštní kabely. To je finančně velmi výhodné.

Ethernet integrovaný do programovatelných automatů Vision OPLC nabízí mnoho možností:

  • Posílat přes TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) nebo UDP (User Datagram Protocol) příkazy zařízením s možností komunikace pomocí protokolu Modbus a tak sdílet data potřebná pro řízení dané aplikace mezi jednotlivými PLC.

  • Přistupovat na externí řízená zařízení (slave), která podporují příkazy protokolu Modbus posílané přes TCP/IP.

  • Přistupovat na PLC z PC prostřednictvím aplikace SCADA (Supervisory Control and Data Aquisition).

  • V počítačové aplikaci Remote Access od Unitronics pomocí Ethernetu získávat data, programovat vzdálené programovatelné automaty Vision OPLC napojené do sítí Internet, intranet či do bezdrátových sítí LAN a odstraňovat na nich problémy.

  • Programovat vzdálené programovatelné automaty Vision OPLC nebo přistupovat na ně přes internet prostřednictvím vyhrazených IP adres.

Obr. 1.

Vzhledem k tomu, že programovatelné automaty Vision OPLC integrují klasické PLC s obslužným grafickým panelem HMI (Human-Machine Interface – uživatelské rozhraní člověk-stroj) do jediného zařízení, nabízí se další výhoda – možnost zobrazit displej vzdáleného programovatelného automatu a (prostřednictvím ovládacího panelu) obsluhovat jej přes síť Ethernet.

Jak se používá Ethernet? Je to jednoduché. Obsluha připojí automat Vision OPLC s rozhraním pro Ethernet do stávající sítě. Myší ve vývojovém prostředí do svého programu přetáhne funkce pro Ethernet, které umožní připojenému automatu, aby si v síti Ethernet vyměňoval data s ostatními PLC, PC nebo externími zařízeními typu slave.

Programovatelné automaty Vision OPLC s podporou Ethernetu umožňují monitorovat jakoukoliv aplikaci systémem SCADA, který zjednodušuje řízení výroby na základní úrovni. Zabudovaný Ethernet dále poskytuje počítačovým aplikacím možnost efektivně získávat data ze vzdálených zařízení, jako jsou samoobslužné čerpací stanice, hodiny pro evidenci docházky, pokladny atd.

Jednoduchost použití činí Ethernet preferovaným protokolem pro široké spektrum aplikací, jako je např. automatizace budov, kde jsou mezi sebou v ethernetové síti propojeny programovatelné automaty Vision OPLC obsluhující hlídání brány nebo dveří, klimatizaci, osvětlení a bezpečnostní poplašné systémy. V aplikacích v úpravnách vody umožní propojení se sítí Ethernet počítačové aplikaci získat z programovatelných automatů Vision údaje o hladině vody a data týkající se systémových poruch. Dále dovolí programovatelným automatům Vision obsluhovat vzdálená zařízení, jako jsou čerpadla a stavidla. Komplexní aplikace, které vyžadují plnou koordinaci strojů, jako např. pohyby jeřábu, lze realizovat prostřednictvím několika programovatelných automatů Vision připojených do jedné LAN.

Obr. 2.

Programovatelné automaty Vision OPLC jsou dodávány v podobě balíku „vše v jednom„, který obsahuje pokročilé programovací nástroje, příslušenství pro upevnění programovatelného automatu, programovací kabel a uživatelskou příručku.

O programovatelných automatech Unitronics

Jak už bylo napsáno, programovatelné automaty Vision OPLC firmy Unitronics spojují funkce typické pro kategorii klasických programovatelných automatů s funkcemi obslužného grafického panelu HMI do jedné, kompaktní jednotky. Tato zařízení se programují v jednoduchém, uživatelsky příjemném prostředí. S jeho pomocí lze optimalizovat počet vstupů a výstupů, počet kabelů, ušetřit místo při montáži a zkrátit dobu potřebnou pro programování, což jsou faktory, které snižují celkové náklady na konstrukci systému.

Programovatelné automaty Vision OPLC nabízejí široké možnosti komunikace – protokol Modbus, Modbus TCP/IP využívající síť Ethernet, komunikaci prostřednictvím textových zpráv SMS v rámci sítě mobilních telefonů GSM, propojení přes rozhraní RS-232/485 a CAN. Mají vestavěný PID regulátor, interní databázi a další funkce, které rozšiřují možnosti řízení.

Panel HMI, který je součástí programovatelných automatů Vision OPLC, zahrnuje grafický LCD a klávesnici. Displej umožňuje používat grafické symboly, sloupcové grafy pro vyjádření aktuálních hodnot proměnných, vytvářet a zobrazovat textové instrukce a zobrazovat aktuální informace o systému. Obsluha používá klávesnici k zadávání či ke změně systémových dat. Díky systému vestavěných vstupů a výstupů je možné připojit až 34 digitálních nebo analogových vstupů či výstupů včetně HSC (High Speed Counters, vysokorychlostních čítačů), čítačů otáček hřídele, měřičů frekvence a reléových či tranzistorových výstupů, včetně výstupů PWM (Pulse Width Modulation, tj. výstupů s modulací šířky impulsů). Prostřednictvím rozšiřujících I/O modulů je možné k programovatelnému automatu Vision OPLC připojit až 128 dalších I/O.

Obr. 3.

M90/91 mikro-OPLC jsou programovatelné automaty, které se vejdou do dlaně, s integrovaným HMI zahrnujícím textový LCD a klávesnici. Tyto rozměrově úsporné programovatelné automaty jsou určeny pro speciální oblast trhu – pro výrobce zařízení (OEM, Original Equipment Manufacturer), kteří potřebují cenově přijatelné programovatelné automaty včetně obslužného rozhraní pro menší stroje, jako např. prodejní automaty. Řadu M90/91 mikro-OPLC od společnosti Unitronics reprezentuje jedenáct modelů s celou škálou konfigurací vestavěných digitálních nebo analogových vstupů a výstupů: HSC (vysokorychlostní čítače), čítače otáček hřídele a vysokorychlostní výstupy PWM (výstupy s modulací šířky výstupních impulsů). Prostřednictvím rozšiřujících I/O modulů lze připojit až 64 dalších I/O.

Balení „vše v jednom„ obsahuje u obou řad vlastní programovatelný automat včetně obslužného rozhraní, software k programování automatu pomocí kontaktních schémat (ladder logic), komunikační kabel pro nahrání programu do PLC, příslušenství pro upevnění PLC a uživatelskou příručku.

Spojení na českého distributora těchto programovatelných automatů je v připojeném rámečku o společnosti Unitronics nebo v inzerátu na této straně.

Robert Tesař, Schmachtl CZ
(tesar@schmachtl.cz)

Schmachtl CZ, spol. s r. o.
Vídeňská 185
252 42 Vestec u Prahy
tel.: 244 001 500
fax: 244 910 700
e-mail: office@schmachtl.cz
http://www.schmachtl.cz


O společnosti Unitronics

Společnost Unitronics Industrial Automation Systems vyrábí programovatelné automaty, software pro automatizaci a přídavná zařízení již od roku 1989.

Své produkty prodává v USA prostřednictvím dceřiné společnosti a v ostatních zemích prostřednictvím celosvětové sítě více než jednoho sta distributorů v Severní Americe i Jižní Americe, Evropě, Asii a jižní Africe.

Na seznamu klientů figurují společnosti Coca Cola, General Motors, Michelin, Tupperware, Intel, Bayer, Colgate-Palmolive, Bosch-Rexroth, ABB, Land Instruments, Mercedes, Agfa, Tyson Foods, Pirelli, Fiat a další.

V České republice lze informace o produktech společnosti Unitronics získat u výhradního dovozce, firmy Schmachtl CZ, na webové adrese http://www.schmachtl.cz nebo si je vyžádat na telefonním čísle 244 001 500.

Inzerce zpět