Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Programovatelné automaty Tecomat pro všechny průmyslové obory

číslo 2/2006

Programovatelné automaty Tecomat pro všechny průmyslové obory

Společnost Teco a. s. je český výrobce řídicích systémů s dlouholetou tradicí. Za dobu existence firmy nalezly její „tecomaty„ uplatnění snad ve všech oborech průmyslové výroby. V současné době jsou nosnými produkty programovatelné automaty Tecomat řady TC700 a TC650. Tradičně jsou řazeny do kategorie PLC (Programmable Logic Controllers), přestože svými funkcemi, možnostmi programování a komunikací patří do kategorie vyspělých řídicích systémů PAC (Programmable Automation Controllers). Jsou vyvíjeny s ohledem na požadavky mezinárodní normy IEC EN 61131 a vedle osvědčených vlastností systémů Tecomat obsahují i nové funkce, které přináší do automatizační techniky rozvoj komunikačních a informačních technologií.

Obr. 1.

Obr. 1. Modulární PLC Tecomat TC700

Systémy Tecomat TC700 jsou v modulárním provedení, mají výkonné procesorové moduly a dostatek paměti. Jsou určeny pro řešení náročných průmyslových úloh (obr. 1). S použitím jednoho až osmi rozšiřujících rámů lze realizovat řídicí systém v rozsahu od desítek do řádově tisíců vstupů a výstupů. Systém může být rozložen do několika rozváděčů vzdálených až 500 m. Omezení je dáno charakterem sběrnice a komunikační rychlostí. Rámy mohou být propojeny metalickými i optickými spoji; to je výhodné např. v provozech s velkým elektromagnetickým rušením.

Díky svým vlastnostem mohou programovatelné automaty řady TC700 zajistit chod technologického zařízení bez přerušení i v případě závady na řízeném zařízení i vlastním řídicím systému. Jednou z těchto vlastností je redundance napájení. Do sestavy řídicího systému je možné zařadit i napájecí zdroj s funkcí UPS, který po připojení záložní baterie vytvoří zdroj nepřerušovaného napájení. Další funkcí zajišťující trvalý provoz je možnost výměny periferního modulu za chodu. Jestliže to dovoluje charakter závady, není třeba vypínat celý řídicí systém a modul se vymění, aniž by to narušilo řízení zbývající části výrobního zařízení. Tato funkce se aktivuje ve vývojovém prostředí Mosaic a je podporována vnitřním softwarem základní procesorové jednotky. Rovněž je třeba zmínit i novou funkci v prostředí Mosaic, kterou je změna on-line uživatelského programu. Vyměnit je možné libovolně velký blok programu, s ohledem na fungování řízeného zařízení. Dále lze přidávat nebo měnit proměnné, jejich datový typ apod.

Obr. 2.

Obr. 2. Novinkou roku 2005 je Tecomat TC650

Významnou předností systémů Tecomat TC700 jsou jejich komunikační možnosti. Samozřejmostí v současné době je komunikace v sítích Ethernet včetně programování. Vedle toho se lze k systému připojit přes rozhraní USB. Současně centrální modul disponuje dvěma pozicemi pro volitelná sériová rozhraní, jejichž počet lze rozšířit v některých případech až na deset. Co se týče standardních komunikačních protokolů, může Tecomat TC700 používat Profibus-DP, CANopen nebo Modbus. Všechny protokoly mají podporu přímo ve firmwaru procesorové jednotky a odpovídají jim příslušné režimy komunikačních kanálů.

Pro úlohy s velkými počty I/O byly připraveny moduly s 64 vstupy, popř. výstupy, které umožňují koncentrovat signály na menší počet modulů a zmenšit tak počet rámů v rozváděči. Signály z těchto modulů jsou vyvedeny na externí svorkovnicové moduly, které poskytují možnost přímého připojení výkonových signálů, mohou integrovat přepěťové ochrany a tak dále zmenšovat počet prvků instalovaných do rozváděče. K systémům Tecomat lze také připojit moduly vzdálených I/O typu Tecomat TP1000, které komunikují po průmyslové sběrnici Profibus-DP.

Obr. 3.

Obr. 3. Vývojové prostředí Mosaic je komplexní nástroj pro práci se systémy Tecomat

V loňském roce byl na trh uveden systém Tecomat TC650 (obr. 2). Tento nový kompaktní Tecomat vychází z osvědčené řady Tecomat TC600, avšak procesorový modul a softwarové vybavení jsou odvozeny od vyspělých modulárních systémů TC700. Doplněno je také rozhraní pro připojení do sítě Ethernet. Určen je převážně pro řízení technologických zařízení nebo celků do 80 I/O, jeho možnosti lze však rozšířit připojením modulů vzdálených I/O. Protože také integruje vlastnosti regulátorů řady Tecoreg, najde využití i v technice budov nebo tepelném hospodářství.

Výraznou podporu mají systémy Tecomat ve vývojovém prostředí Mosaic (obr. 3). To poskytuje značný uživatelský komfort, včetně programovacího prostředí podle normy IEC/EN 61131-3. Vedle tradičního jazyka PLC Tecomat nabízí Mosaic u již uvedených systémů také možnost programování v jazyce strukturovaného textu (ST), který je jedním z nejvýkonnějších jazyků pro PLC a dovoluje názorně zapsat i velmi složité algoritmy. Dále je součástí prostředí Mozaic několik nástrojů, které usnadňují programování i odlaďování a dokumentování programu. Například řešení regulačních úloh výrazně usnadňuje nástroj PIDMaker; GraphMaker podporuje ladění programů a diagnostiku řízených soustav.

Luboš Urban,
Teco a. s.

Teco a. s.
Havlíčkova 260
280 58 Kolín 4
tel.: 321 737 611
fax: 321 737 633
e-mail: teco@tecomat.cz
http://www.tecomat.com