Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Programovatelné automaty (PLC) v dopravě

Automa 5/2000

[Tisková informace Teco a. s.]

Programovatelné automaty (PLC) v dopravě

Obr. 1.

Programovatelné automaty (PLC – Programmable Logic Controllers) se v současné době uplatňují snad ve všech oborech podnikání. Vedle tradičního strojírenství je to především chemický a potravinářský průmysl, energetika a technické vybavení budov. Významným aplikačním oborem je i logistika a doprava, kde se moderní PLC uplatňují především pro své komunikační možnosti, univerzální výstavbu a téměř neomezené možnosti programování. Samozřejmým předpokladem úspěšného použití PLC v dopravě je jejich vysoká spolehlivost a odolnost. Článek stručně seznamuje s typickými obory aplikace PLC na příkladech TECOMAT z produkce české firmy Teco a. s. Kolín.

PLC – víc než logický systém
Programovatelné automaty v současné době už zdaleka nejsou jen programovatelné logické řadiče, jak by mohlo vyplývat z jejich anglického názvu. Za třicet let své existence se proměnily (alespoň moderně koncipované typy vyšší kategorie) v naprosto univerzální programovatelné systémy pro náročné průmyslové aplikace, pro které „nic není nemožné“ ([1] až [7]). Programem lze realizovat jakkoliv složité logické a výpočetní algoritmy, ale i některé algoritmy umělé inteligence (např. na bázi fuzzy logiky, [5]).

Obr. 2. Obr. 3.

Moc komunikací
Komunikační schopnosti a možnost spolupracovat se standardními průmyslovými sběrnicemi poskytují programovatelným automatům nebývalou rozšířitelnost a možnosti aplikací. PLC mohou být základem distribuovaných řídicích systémů – jak v roli aktivních a inteligentních účastníků (na nadřízené, souřadné a podřízené úrovni), tak i pasivních modulů pro sběr dat a dálkové řízení.

Pro dopravní prostředky (automobily, vlakové soupravy, ale i mobilní stroje) jsou typické distribuované systémy, jejichž moduly komunikují sběrnicí CAN. Programovatelné automaty bývají součástí rozlehlých sítí informačních systémů – nejen pro potřeby řízení, ale i pro sběr dat a dálkové řízení, pro dlouhodobé sledování procesů (technologických, energetických a ekologických) a dokumentování jejich kvality. V současné době je významná i technická diagnostika a zabezpečení procesů [3].

Obr. 4.

Komunikační linky zprostředkovávají PLC i využívání čárových kódů, rádiových identifikačních systémů nebo osobních kart. Pro mobilní prostředky (např. lanovky, vlaky, ale i jeřáby) jsou významná všechna „bezdrátová média“ (rádiové modemy nebo mikrovlnná či infračervená pojítka), která zbavují PLC závislosti na přívodech. Nové možnosti získávají PLC využitím moderních komunikačních technologií, zejména satelitního polohovacího systému GPS, komunikace v síti mobilních telefonů a internetu.

Pro PLC není nic nemožné
Soudobé PLC lze dobře charakterizovat populárním sloganem (patrně převzatým z Prodané nevěsty), že „nic není nemožné“. Abychom vyloučili nejednoznačnost výkladu nahromaděných záporů, můžeme formulaci opravit na „pro PLC je vše možné“.

Literatura:

[1] ŠMEJKAL, L.: Obecně k řízení inteligentních domů. AUTOMA, 4, 1998, č. 11-12, s. 6-9.

[2] ŠMEJKAL, L.: Tři desetiletí PLC a standard IEC 1131-3. Automatizace, 41, 1998, č. 12, s. 799-805.

[3] ŠMEJKAL, L.: Technická diagnostika a PLC. Automatizace, 42, 1999, č. 4, s. 237-239.

[4] ŠMEJKAL, L.: PLC – víc než logický systém. Automatizace, 42, 1999, č. 7, s. 455-458.

[5] ŠMEJKAL, L. – URBAN, L.: Inspiromat pro fuzzy a TECOMAT. Náměty nejenom pro programátory PLC. In: Fuzzy logika, neuronové sítě a expertní systémy – inteligentní systémy pro praxi. Hrubá Skála, AD&M 1999.

[6] ŠMEJKAL, L. – MARTINÁSKOVÁ, M.: PLC a automatizace I. Základní pojmy, úvod do programování. Praha, BEN 1999.

[7] MARTINÁSKOVÁ, M. – ŠMEJKAL, L.: Řízení programovatelnými automaty II (skriptum). Praha, Vydavatelství ČVUT 2000.