Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

Programovací software pro PLC firmy Moeller

Automa 8/2000

Ing. Stanislav Gloc,
Felten & Guilleaume Elektrotechnika s. r. o.

Programovací software pro PLC firmy Moeller

Příspěvek stručně informuje o základních vlastnostech a možnostech programovacího softwaru Sucusoft S40, určeného pro programování PLC firmy Moeller střední a vyšší výkonnostní třídy.

Firma Moeller vyrábí řadu programovatelných automatů, o nichž se čtenáři časopisu AUTOMA mohli dočíst v [1]. S výjimkou typů PS4-101-DD1, PS4-111-DR1 a PS4-111-DR5 na dolním konci výkonnostního spektra, k jejichž programování se používá jednoduchý software pracující pod operačním systémem MS DOS, se všechny ostatní programovatelné automaty (PLC) firmy Moeller programují pomocí softwaru s označením Sucosoft S40. Tento software pracuje pod operačním systémem Windows a odpovídá normě IEC 1131-3. Je neustále zdokonalován; v současné době existuje verze V4.1.

Pro strukturování programu v prostředí Sucosoft S40 jsou určeny tyto organizační jednotky:

  • program,
  • funkce,
  • funkční modul.

Pro často se vyskytující úlohy nabízí prostředí Sucosoft S40 množství standardních funkcí a funkčních modulů, které jsou definovány v normě IEC 1131-3. Kromě toho jsou k dispozici také výrobcem definované funkce a funkční moduly. Současně má uživatel možnost vytvořit si funkce nebo funkční moduly vlastní. Při realizaci strukturovaného programu z něj mohou být funkce nebo funkční moduly volány. Volání může být podmíněné nebo nepodmíněné. Každá organizační jednotka programu má část deklarační a část příkazovou. Deklarační část je umístěna před příkazovou částí. Všechny datové prvky použité v příkazové části musí být deklarovány v deklarační části.

Prostředí Sucosoft S40 umožňuje programovat ve třech jazycích z jazyků podle IEC 1131-3. Jsou to:

  • jazyk mnemokódů (Instruction List – IL),
  • jazyk kontaktních schémat (Ladder Diagram – LD),
  • jazyk funkčních bloků (Function Block Diagram – FBD).

Mezi těmito třemi jazyky je možné během programování přepínat podle osobních preferencí.

Při spuštění programu Sucosoft se nejdříve otevře modul Navigator (u starších verzí Manager). Ten umožňuje zakládat a archivovat jednotlivé programové projekty a generovat zdrojový kód pro PLC. Z modulu Navigator se otvírají tyto důležité nástroje:

  • POU Editor (Program Organization Unit),
  • Topology Configurator,
  • Test and Commissioning.

Program POU Editor je určen k sestavení vlastní zdrojové části programu, která se obvykle skládá z hlavního programu a z něho volaných funkčních modulů a funkcí.

Topology Configurator poskytuje možnost sestavit hardwarovou konfiguraci systému, který může být i značně rozsáhlý. Tuto konfiguraci používá překladač, který kontroluje, zda jsou v programové části správně deklarovány prvky svázané s konkrétním hardwarem systému, např. zda jsou použity vstupy a výstupy, které se v systému skutečně vyskytují.

Modul Test and Commissioning je určen k zavádění programu do PLC a odlaďování programu. Umožňuje zobrazit vnitřní stavy programu a stav vstupů a výstupů, vynutit potřebné hodnoty výstupů při zkoušení tras od výstupů PLC k akčním členům a programovat v režimu on-line. Dále slouží při diagnostice chyb a poruch ve vlastním systému. Při zavádění programu do systému, ve kterém se vyskytují aktivní podřízené programovatelné automaty (tj. členy typu slave), je možné zavést program do těchto podřízených stanic přímo z nadřízeného členu (master).

Literatura:

[1] GLOC, S.: Programovatelné automaty firmy Moeller. AUTOMA, 1999, č. 9, s. 18.

[2] Sucosoft S 40 Programming Software. User Interface AWB 2700-1305 GB.