Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Programovací přístroj pro senzory tlaku nové generace

číslo 6/2002

Programovací přístroj pro senzory tlaku nové generace

Přístroj s označením ZZ0050 je určen k programování senzorů tlaku typových řad PP7xxx, PL2xxx, PF2xxx a PI2xxx, dodávaných firmou ifm electronic. Jde o senzory bez displeje, k jejichž základnímu nastavení slouží samotné jednoduché tlačítko. V tomto režimu senzory hlídají nastavený mezní tlak. Programovací přístroj ZZ0050 umožňuje plně využít další funkce senzoru: nastavení druhého dopředného a zpětného bodu sepnutí, hystereze nebo okénkové funkce, uložení maximální a minimální hodnoty tlaku, zavedení časového zpoždění signálu dopředného i zpětného sepnutí, změnu charakteristiky spínacího výstupu (PNP, NPN) a možnost odfiltrování krátkých tlakových impulsů.

Obr. 1.

Programovací přístroj se zapojuje mezi počítač typu PC a senzor (obr. 1). Nastavení senzorů je možné předem připravit v PC a následně přenést do senzorů, které přitom mohou, ale nemusí být připojeny k technologickému procesu. Různá nastavení pro jednotlivé senzory lze uchovat v paměti PC. Nastavení senzorů je možné měnit. Programovací přístroj rovněž slouží ke zpětnému čtení údajů ze senzorů. I tyto údaje lze archivovat v PC.

Celý přístroj ZZ0050 je zabudován v hliníkovém pouzdru (130 × 85 × 35 mm) s krytím IP67 a rozhraními RS-232 a US 1000. V souladu s DIN/IEC 68-2-xx odolává rázům (do 50 g, 11 ms) i mechanickým vibracím (20 g, 10 až 2 000 Hz). Napájecí napětí je 10,8 až 30 V DC, odběr ze zdroje do 80 mA a proudová zatížitelnost výstupu 250 mA. Reakční doba (zpracování jednoho údaje ze senzoru) je kratší než 50 ms. Přístroj má zabudovány ochrany proti zkratu, přepólování i přetížení a pracuje při teplotě okolí od –25 do +80 °C.

S programovacím přístrojem ZZ0050 se jako příslušenství dodává napájecí síťový zdroj, kabel k připojení senzoru (s konektorem M12), kabel mezi přístroj a PC (RS-232) a CD s programovacím softwarem pro PC (vyžaduje operační systém Windows verze 95 a vyšší).

ifm ELECTRONIC s. r. o.
U Křížku 571, 252 43 Průhonice
tel.: 02/67 99 02 11
fax: 02/67 75 01 80
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
www.ifm-electronic.cz

Inzerce zpět