Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Program sousedské pomoci podpoří solidaritu obyvatel měst

Jak smysluplná je vzájemná sousedská pomoc, to se znovu potvrzuje při současné koronavirové krizi. Tolik lidí se nyní ocitlo v situaci, že jsou závislí na pomoci ostatních. Zatímco na venkově k sobě mají lidé blíže a nerozpakují se požádat sousedy a známé o pomoc třeba s hlídáním dětí nebo s nákupy, lidé ve městech mívají zábrany o pomoc poprosit. Proto Fraunhoferův institut pro integrované obvody (IIS) pracuje se svými partnery na novém konceptu služeb, který řeší sousedskou pomoc. Jejich cílem je prostřednictvím aplikace sousedské pomoci podpořit solidaritu v městských komunitách.

Někteří mají zdravotní potíže, jiní potřebují kutila, který by opravil to či ono, a další potřebují pomoc při péči o děti nebo o domácí mazlíčky či s pochůzkami na poštu. Tyto služby bývají k dispozici za poplatky, které jsou však mnohdy přemrštěné. Proto je tak důležité posílit také ve městech vzájemnou bezplatnou sousedskou pomoc. K tomu má napomoci projekt INSELpro, jehož úkolem je vyvinout digitální aplikaci, která poskytování sousedské pomoci usnadní.

Jiné podobné aplikace sousedské pomoci fungují jako vývěska, kde lidé zveřejňují nabídky a požadavky na to, co hledají. Partneři projektu INSELpro na to jdou jinak – jejich aplikace propojí požadavky s nabídkami účastníků. Vědci z Fraunhoferova ústavu IIS vyvíjejí zprostředkovatelské prostředí, v němž jsou požadavky uživatelů přiřazovány k nabízeným službám.

Koordinace nabídek a poptávek se opírá o zabezpečenou databázi a sémantický model uživatelů, služeb a kritérií. Uživatelé systému sousedské pomoci, tzv. prosumers, jsou zároveň poskytovatelé (providers) i spotřebitelé (consumers). Jakmile zájemce odešle požadavek na konkrétní službu, okamžitě získá seznam vhodných poskytovatelů, z nichž si může vybrat.

Uživatelé v aplikaci sousedské pomoci popíšou svou osobní situaci a charakterizují různé okolnosti, jako je jejich fyzická kondice, alergie na domácí mazlíčky, koníčky a nástroje, které mají k dispozici. Mohou dokonce sdělit, jaké úkoly si nepřejí vykonávat. Všechny zadané údaje jsou patřičně zabezpečeny.

Do aplikace mohou být zařazeni i profe­sionální poskytovatelé služeb, jako jsou místní obchodníci nebo dobrovolnické neziskové organizace. Za služby se neplatí. Podle Matthiase Goldhana, výzkumníka z Fraunhoferova institutu IIS je nepeněžní aspekt důležitý. Říká, že rovnováha mezi nabízenými a využívanými službami je založena na principu „dávat a brát“. Struktury vytvořené v aplikaci mohou být prospěšné charitativním organizacím a komunálním úřadům v péči o své územní celky.

Nový systém sousedské pomoci bude vyzkoušen v Norimberku-Mögeldorfu v novém rezidenčním objektu v Langseestraße, kam se nastěhuje dvanáct lidí. Budoucí obyvatelé bytů v této budově již v prvním čtvrtletí tohoto roku ocenili uživatelskou přívětivost grafického uživatelského rozhraní a další zkoušky budou následovat.

Při řešení digitální služby sousedské pomoci spojilo síly několik subjektů: pracovní skupina SCS (Supply Chain Services) z ústavu Fraunhofer IIS v Erlangenu a dále vývojová skupina jedné softwarové společnosti se sídlem též v Erlangenu. Na práci se podílelo také Evangelické sdružení Nürnberg-Mögeldorf a rovněž katedry informačních systémů (služby, procesy a inteligence) a psychologie práce a organizace na Univerzitě Friedricha Alexandra v Erlangenu. Projekt INSELpro financuje Německé spolkové ministerstvo vzdělávání a výzkumu (BMBF).

Tento projekt si klade za cíl posílit sousedskou solidaritu a podpořit soudržnost a sociál­ní interakce mezi místními obyvateli. Koncept služby a software lze využít i v dalších městech.

(ev)

Obr. 1. Fraunhoferův institut IIS se svými partnery pracuje na novém konceptu služeb, který řeší sousedskou pomoc