Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Program konference Technical Computing Prague 2015

Společnost Humusoft s. r. o. zve k účasti na 23. ročníku své zavedené konferenční série, který se jako mezinárodní konference Technical Computing Prague 2015 (TCP 2015) uskuteční 4. listopadu 2015 v Kongresovém centru ČVUT, Thákurova 1, Praha 6.

 
V příspěvcích na konferenci TCP 2015 budou tradičně prezentovány především informace o použití programových nástrojů Matlab, Simulink, dSpace a Comsol Multiphysics při řešení výpočetních a simulačních úloh v nejrůznějších oborech průmyslu, vědy, výzkumu a výuky. Součástí konference bude přednáška společnosti Humusoft zaměřená na novinky a trendy vývoje systémů Matlab a Simulink, doplněná prezentacemi firem Comsol a dSpace.
 
Další informace o konferenci TCP 2015, včetně přihlášky k účasti, lze nalézt na www.humusoft.cz v oddílu Kalednář událostí/Konference. Zde také bude, jakmile autoři dodají své příspěvky (k 16. říjnu 2015), dostupný úplný časový program konference. Sborníky z předchozích ročníků série konferencí Technical Computing jsou dostupné v elektronické podobě na www.humusoft.cz/archiv/konference/tcp/.
(sk)