Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Program hodnocení provozních vlastností systému Foundation Fieldbus

Organizace Fieldbus Foundation (www.fieldbus.org) se prostřednictvím své poboč­ky EMEA Operations spojila s konsorciem ACTC (Applied Control Technology Con­sortium www.actc-control.com) se sídlem v Glasgowě ve Skotsku, specializovanou po­radensko-inženýrskou firmou, součástí Indu­strial Systems and Control Ltd. (www.isc-ltd.com). V rámci navázané spolupráce ACTC uskuteční program formálního kvantitativního ohodnocení přínosů techniky FoundationTM Fieldbus (FF) a jejího konceptu řízení přímo v provozu (Control in the Field – CIF), co se týče výkonnosti, spolehlivosti a udržovate­losti řídicích systémů ve skutečných provoz­ních podmínkách.
 
V rámci programu budou zkoumány různé možnosti využití konceptu CIF, tj. provádění řídicích algoritmů lokálně přímo v provoz­ních přístrojích bez nutnosti posílat provoz­ní data ze snímačů do řídicích stanic či systé­mů (PLC, DCS) a zase zpět do provozu. Dále budou s použitím teoretických analýz a simu­lačních experimentů sledovány vlivy jednot­livých aspektů CIF, tj. eliminace přenosů dat souvisejících s řízením mezi provozními pří­stroji a centrálním řídicím systémem, redukce časových zpoždění a dosažení vyššího stupně determinismu, v porovnání s funkcí tradič­ních sběrnicových systémů, v nichž se řídicí algoritmy realizují v rámci DCS. Zkoumány budou také dopady na spolehlivost a dostup­nost řídicích smyček při jejich zjednodušení na spolehlivost řídicí sítě a na náklady na po­řízení a provoz řídicího systému jako celku.
 
Provozní analýzy a zkoušky budou pro­bíhat v reálných provozních podmínkách v členských firmách konsorcia ACTC, mezi nimiž je mnoho významných uživatelů au­tomatizační techniky.
[–: Fieldbus Foundation EMEA Operations Joins Applied Control Technology Consortium. Field­bus Foundation, 2. června 2009.]

(sk)