Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Program Cepot zve na obhajoby 6. cyklu

V rámci činnosti Centra podpory talentů (Cepot) při katedře řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se 12. června 2008 při příležitosti ukončení šestého cyklu studentských projektů uskuteční další kolo ohajob studentských prací. Obhajoby budou probíhat od devíti hodin v prostorách katedry řídicí techniky v budově ČVUT na Karlově náměstí v Praze 2. Podrobnější informace o řešených projektech, obhajobách, programu Cepot jako celku i o možnosti zúčastnit se obhajob jako host lze získat na webových stránkách http://www.cepot.cz
 
Obhajoby studentských projektů se konají na konci každého tříměsíčního cyklu programu Cepot. Studenti při nich před hodnotitelskou komisí, složenou ze zástupců generálních i odborných partnerů programu Cepot, prezentují výsledky své práce za uplynulý cyklus. Současně přitom mají příležitost zužitkovat znalosti, kterých v rámci absolvování programu Cepot nabyli v kurzech prezentačních dovedností, marketingu či projektového řízení. Kvalita práce i její prezentace se nakonec projeví ve finančním ocenění studenta, o jehož výši komise rozhoduje podle daných pravidel. Stejně jako v předchozích cyklech, bude hodnotitelská komise také nyní vybírat nejlepší projekty, jejichž řešitelé budou navíc jednotlivě oceněni
částkou až 5 000 korun.
 
Program Cepot je účastníky z řad studentů, ale také manažery technických firem hodnocen jako velmi úspěšný a především prospěš- ný program. Za dva roky jeho existence se programu zúčastnilo již více než 50 studentů, kteří na odměnách celkem získali částku přesahující tři miliony korun. Kvalita a úspěšnost programu Cepot byly podtrženy také udělením ocenění Zlatá Schola Nova 2008 na specializovaném veletrhu vzdělávání Schola Nova 2008.

(pb)