Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Profil zařízení pro ovládání dveří v budovách podle CANopen

Sdružení CAN in Automation (CiA, http://www.can-cia.org) aktualizovalo profil CiA 416, tj. profil zařízení s komunikačním protokolem CANopen určených k ovládání dveří v budovách. Specifikace má novou strukturu, zdokonalené např. šifrovací procedury a definuje nová virtuální zařízení. Aktualizovaný profil umožňuje zapojovat zařízení určená k ovládání otočných i posuvných dveří v budovách do sítí s protokolem CANopen způsobem plug-and-play. Jde o zámky, vložky zámků, kliky, čtečky karet, snímače polohy dveří, detektory pohybu atd. Schopnost plug-and-play v tomto případě znamená, že spolu navzájem spolupracují zařízení od různých výrobců. Základem je koncept tzv. virtuálních zařízení, který je v profilu použit, takže systém při práci s virtuálními zařízeními již není třeba dodatečně konfigurovat. Profil CiA 416 dále definuje zvláštní proceduru volání uzlu na základě jeho jedinečné identifikace a rámec pro šifrování dat, které je nezbytné k ochraně dveří před neoprávněným použitím. Zařízení s aktualizovaným profilem jsou již dostupná.
[CiA, 10. října 2007.]
(sm)