Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Profil CANopen pro zařízení k detekci a identifikaci předmětů

Společnost CAN in Automation (CiA; www.can-cia.org) uvedla na trh profil CANopen CiA 462 pro zařízení určená k detekci a identifikaci předmětů. Tato zařízení jsou často používána na mobilních zařízeních k detekování překážek a identifikování předmětů v okolí. Patří mezi ně optická zařízení, včetně 2D a 3D kamer, radarová zařízení nebo zařízení využívající ultrazvuk. Data jsou uspořádána jako jednotlivé obrazové body nebo v matici. Zařízení surová data zpracovává

detekčními algoritmy a výstupem je seznam objektů, které byly detekovány. Profil také specifikuje, jak definovat souřadnicový systém, v němž zařízení pracuje. „Tento profil je unikátní – je to poprvé, kdy má takto složité zařízení standardizované rozhraní,“ řekl Holger Zeltwanger, výkonný ředitel CiA, když představoval 79stránkový dokument.

„Použití tohoto profilu není omezeno jen na mobilní zařízení.“ Profily CANopen popisují parametry komunikace i parametry aplikací specifických pro dané zařízení a usnadňují interoperabilitu zařízení s rozhraním CANopen. CANopen je jeden z nejlépe definovaných komunikačních protokolů, který se používá v průmyslových řídicích systémech, silničních i drážních vozidlech, zdravotnické technice, výtazích a zvedacích zařízeních a v mnoha dalších vestavných řídicích systémech.

(Bk)