Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Profil CANopen pro elektrické pohony standardem IEC

číslo 8-9/2005

Profil CANopen pro elektrické pohony standardem IEC

Sdružení CAN in Automation (CiA, http://www.can-cia.org) navrhlo profil zařízení podle CANopen pro elektrické pohony používané k nastavování polohy a řízení pohyb (motion control) k přijetí za mezinárodní standard na úrovni IEC. Návrh byl přijat a daný profil, dosud známý jako specifikace CiA 402 a již úspěšně použitý v mnoha tisících případů, bude publikován jako norma IEC 61800-7. Před předložením návrhu IEC provedla CiA u specifikace CiA 402 dvě drobná zdokonalení. Byl přidán specifický způsob záznamu údajů tvořících PDO (Process Data Object), který zjednoduší konfigurování pohonu prostřednictvím sítě CANopen, a množina definovaných pracovních režimů byla rozšířena o řízení cyklických synchronních pohybů podle polohy, rychlosti a krouticího momentu.
[CiA, 16. srpna 2005.]

(sm)