Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Profesor Petr Konvalinka zvolen do čela ČVUT v Praze

Rektorem Českého vysokého učení technického v Praze na období 2014 až 2018 byl zvolen prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. Vedení školy by se měl ujmout v únoru 2014 po jmenování do funkce prezidentem České republiky. Ve funkci vystřídá prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc., kterému končí druhé volební období. Kromě profesora Konvalinky se o post rektora ucházel doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., prorektor pro vědecko-výzkumnou činnost ČVUT. Na zasedání Akademického senátu ČVUT 23. října 2013 volilo rektora celkem 43 senátorů, zastupujících pedagogy a studenty osmi fakult a dalších součástí ČVUT. V prvním kole volby získal docent Petráček jedenáct hlasů, profesor Konvalinka 31 hlasů, jeden senátor se zdržel hlasování.

Třiapadesátiletý profesor Konvalinka byl více než osm let předsedou Akademického senátu ČVUT. Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v oboru konstrukce a dopravní stavby (1984), vzdělání si doplnil i na Českém báňském úřadu – mimo jiné v technice odstřelů. Od 80. let minulého století vyučuje na ČVUT, v roce 2002 se habilitoval. Posledních osm let je prof. Konvalinka vedoucím Experimentálního centra fakulty stavební. Je autorem pěti skript a dvou desítek prestižních publikací, ale oboru se věnuje i v praxi: je spoluautorem patentů, autorizovaným inženýrem v oboru statika a dynamika konstrukcí a spoluautorem realizovaných konstrukcí v Česku i v zahraničí (rozhledna Kadlín, pěší lávka v Berouně, tři mosty na dálnici Gatwick–Londýn). Další informace na http://ecentrum.fsv.cvut.cz/petrkonvalinka/. Více informací o volbě rektora je uvedeno na https://www.cvut.cz/volba-rektora-2013nebo na https://www.facebook.com/VolbaRektoraCvut2013

(ev)