Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Profesor Kučera rytířem Řádu akademických palem

číslo 12/2006

Profesor Kučera rytířem Řádu akademických palem

Dne 7. listopadu 2006 předával velvyslanec Francouzské republiky v Praze pan Charles Fries s chotí vysoká státní francouzská vyznamenání. Mezi oceněnými byl i prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c., z Českého vysokého učení technického v Praze.

Profesor Kučera byl předsedou francouzské vlády jmenován rytířem Řádu akademických palem (Chevaliér des Palmes Academiques). Toto vyznamenání je udělováno od dob císaře Napoleona za šíření francouzské kultury.

Ve slavnostním projevu charakterizoval pan Fries profesora Kučeru jako jednoho z největších současných odborníků v oblasti automatického řízení, jako frankofila, který dlouhodobě spolupracuje s francouzskými institucemi a který obdržel čestné doktoráty univerzit Paula Sabatiera v Toulouse a Henri Poincarého v Nancy.

Ve svém poděkování profesor Kučera zdůraznil význam zahraničních kontaktů pro rozvoj osobností a podpořil všestrannou spolupráci mezi českými a francouzskými vysokými školami.
[Zpráva ČVUT, 9. 11. 2006.]

(ed)