Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Prof. Hanušovi k narozeninám

číslo 8/2006

Prof. Hanušovi k narozeninám

Prof. Ing. Bořivoj Hanuš, DrSc., oslavil 30. července 2006 své 85. narozeniny. Patří k nestorům oboru automatického řízení a průkopníkům v oblasti využití řídicích systémů v průmyslu, především v energetice. Věnoval se termodynamickým a pevnostním výpočtům, konstrukci, regulaci a měření parních turbín a turbokompresorů, navrhování a ověřování elektronického systému regulace turbokompresorových stanic, identifikaci dynamických soustav (matematicko-fyzikální analýze a měření), spojité a číslicové regulaci parních kotlů, teorii řízení, řízení lineárních a nelineárních dynamických systémů, jeho optimalizaci, stochastickým systémům a vícerozměrným systémům; v poslední době se zabývá především regulátory s proměnnou strukturou a vícerozměrovou regulací s automatickým přepínáním. Je externím vědecko-pedagogickým pracovníkem Technické univerzity v Liberci a členem vědeckých rad liberecké technické univerzity a jejích fakult strojní a mechatroniky a mezioborových inženýrských studií. Je též členem redakční rady časopisu Automatizace.

Jménem redakce časopisu Automa blahopřejeme panu profesorovi k narozeninám a přejeme mu ještě mnoho let aktivního a spokojeného života.

(redakce)