Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Productronica, veletrh pro výrobu elektronických komponent, automatizaci nezanedbává

V listopadu loňského roku jsem se poprvé zúčastnil veletrhu productronica v Mnichově. Veletrh se koná jednou za dva roky – střídá se s veletrhem elektronických komponent electronica, který jsem už několikrát navštívil, protože mi připadal bližší tématu našeho časopisu.

Ovšem ani veletrh productronica automatizaci nezanedbává, naopak. Trendem moderního průmyslu je chytrá a propojená výroba a výroba elektroniky v tom není pozadu. Mezi 1 500 vystavovateli ze 44 zemí bylo 285 těch, kteří se přihlásili k oboru měřicí, zkušební a automatizační techniky. Zvláště výrazně byly zastoupeny systémy pro automatickou kontrolu – hodně času jsem strávil např. v hale věnované systémům strojového vidění. Dále zde byly dopravníky, manipulátory, roboty a další automatizované mechanismy pro osazovací a jiné výrobní stroje a linky. Navštívil jsem např. firmu Zlín Robotics, která tu nabízela roboty a robotické buňky pro výrobu elektroniky, včetně kolaborativních robotů, ale také firmy Schunk nebo Festo. Stranou nezůstal ani trend chytré prediktivní údržby, jemuž byla věnována samostatné sekce Smart Maintenance Pavilion. A pochopitelně software: pro návrh a konstruování elektroniky, pro řízení výroby, pro analýzy výrobních dat atd.

Productronica patří ve svém oboru mezi špičkové veletrhy na světě a firmy sem přicházejí se svými novinkami. Počet vystavovatelů neustále roste a zvětšuje se i výstavní plocha. Na první pohled je přitom vidět, že je to veletrh vysoce odborný: nejsou tu žádné velkolepé show, ale jsou zde vidět zejména odborné diskuse a společné hledání, jak řešit konkrétní problémy. K úrovni veletrhu přispívá i to, že přes celkový pokles světové ekonomiky se podle německého sdružení VDMA v oboru výroby elektronických komponent očekává stabilní růst.

Obor výroby elektronických komponent ovšem trpí stejně jako celý průmysl nedostatkem pracovních sil a stárnutím odborných pracovníků. Mladé generaci byla určena např. soutěž Hackathon@productronica, součást projektu Accelerating Talents. Organizátory byly kromě Messe München sdružení VDMA a Fraunhoferův ústav pro spolehlivost a mikrointegraci IZM, sponzory a supervizory firmy Komax a Schleu­niger.

Závěrečná zpráva uvádí, že do Mnichova přijelo 44 000 návštěvníků z 96 zemí, mezi nimiž byla silně zastoupena i Česká republika. Českých vystavovatelů zde bylo čtrnáct, včetně společného stánku agentury CzechTrade.

Jak jsem uvedl, v Mnichově se střídají veletrhy productronica a electronica. Letos je tedy na řadě electronica, která se uskuteční od 10. do 13. listopadu. Příští productronica bude v termínu 16. až 19. listopadu 2021. Více informací zájemci najdou na www.productronica.com nebo u firmy Expo-Consult+Service (www.expocs.cz), která u nás zastupuje pořádající veletržní správu Messe München. 

Petr Bartošík

Obr. 1. Návštěvníci veletrhu productronica 2019