Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Prodej informační a telekomunikační techniky v Evropě stále roste

číslo 7/2006

Prodej informační a telekomunikační techniky v Evropě stále roste

Informační technika a telekomunikace (ITK) stále patří k nejprogresivnějším hospodářským odvětvím ve světě. Podle předběžné výroční zprávy marketingové organizace EITO (European Information Technology Observatory), sídlící ve Frankfurtu nad Mohanem, vydané v říjnu 2005, se v tomto odvětví v roce 2005 očekával celosvětový obrat asi 2 040 mld. eur. Z toho v EU asi 614 mld. eur, což znamená meziroční nárůst o 2,9 % a 30% podíl na světovém trhu (obr. 1). Nárůst očekávaný v odvětví ITK je dvojnásobkem očekávaného nárůstu ekonomiky EU v loňském roce jako celku. Příznivý vývoj by měl pokračovat i v roce 2006, kdy EITO očekává vzrůst obratu na trhu s ITK v EU o 2,8 % na hodnotu téměř 632 miliard eur. Uvedená čísla ukazují, že prodej ITK v Evropě sice trvale roste, tempo růstu ovšem v poslední době rok od roku klesá a zaostává za ročním tempem růstu obratu na trhu v USA a v ostatním světě (obr. 2).

Obr. 1.

Obr. 1. Obrat na světovém trhu odvětví ITK podle regionů v roce 2005 (celkový obrat 2 040 mld. eur; zdroj: EITO)

V současné době jsou hlavními faktory růstu prodeje ITK v EU přechod z techniky GSM na mobilní telekomunikační systémy třetí generace (UMTS), rychlé rozšiřování bezdrátových metod (WiFi, WiMAX) i do soukromé sféry, nástup nových digitálních přístrojů z oblasti audio- a videotechniky pro osobní použití a nečekaně velký zájem obchodu a průmyslu o techniku bezdrátové identifikace (RFID). Proti růstu působí zejména celková hospodářská situace v Evropě, konzervativní investiční chování některých podniků, trvale klesající příjmy z provozování pevných telefonních linek a mobilních telefonů a také menší zájem veřejnosti o atraktivní multimediální služby MMS, do nichž provozovatelé sítí vkládali velké naděje.

Obr. 2.

Obr. 2. Roční růst obratu v odvětví ITK podle regionů v letech 2004 až 2006 (zdroj: EITO)

Obraty na trhu s ITK ve velkých zemí EU rostly v roce 2005 pomaleji, než se očekávalo ještě na počátku roku, a v různých zemích dosti rozdílně: např. ve Španělsku o 3,1 %, ve Francii o 2,9 % a ve Velké Británii o 2,8 %, v Německu o 2,6 % a v Itálii o 2,2 %. Na těchto pět zemí přitom připadají asi dvě třetiny obratu na trhu s ITK v EU. Růst tak podle očekávání „zachraňují“ nové členské země EU. V mnoha zemích střední a východní Evropy je růst prodeje v tomto odvětví charakterizován dvouciferným číslem (i když při nižší výchozí úrovni). Jak ukazuje obr. 3, jsou pro výsledky na trhu s ITK v EU určující zejména služby v oblasti telekomunikací (podíl 44,4 %) a IT (20,3 %).

Evropský trh s IT

Poprvé po mnoha letech vzrostl v EU v roce 2005 prodej v oboru IT jako celku (přírůstek 3,7 % při obratu 290 mld. eur) opět rychleji než obrat v oboru telekomunikací a v roce 2006 zde EITO dokonce očekává růst asi 4,2 %. Obzvlášť výrazně rostou obraty v oboru IT v nových členských zemích (v Polsku o více než 17 %, ale i ČR a Maďarsko jsou s růstem větším než 8 % o hodně nad průměrem EU).

Obr. 3.

Obr. 3. Struktura trhu s ITK v EU v roce 2005 (celkový obrat v EU v roce 2005 je 614 mld. eur; zdroj: EITO)

Uvedený růst závisí především na růstu obratu v oboru služeb pro IT a prodeje softwaru. Obrat ve službách pro IT vzrostl v roce 2005 podle odhadu EITO nejméně o 4,6 % na úroveň asi 124 mld. eur a prodej softwaru o 4,8 % na objem asi 66,5 mld. eur. Dodavatelé softwaru těží především z toho, že velké společnosti a organizace modernizují strukturu svých informačních systémů. Značné investice do infrastruktury IT vyžaduje také přechod na mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards – IAS, International Financial Reporting Standards – IFRS). Navíc klíčovým tématem v odvětví softwaru zůstává bezpečnost systémů IT, rovněž s velkými požadavky na investice. Objem služeb IT se zvětšuje velmi dynamicky také proto, že v této oblasti má velmi významnou úlohu outsourcing. Průkopníky v tomto směru jsou zejména Velká Británie a severské země.

Co se týče vlastních počítačů, stále roste podíl přenosných počítačů (notebooků), a to i v soukromé sféře. Hardwarem s největším růstem obratu jsou ale multifunkční zařízení, která kombinují tiskárny, skenery a faxové přístroje a většinou i umožňují kvalitně tisknout digitálně pořízené fotografie. Celkový obrat na trhu s hardwarem pro IT podle EITO vzrostl v roce 2005 v EU o zatím rekordní 2,1 % na úroveň téměř 75 mld. eur a pro rok 2006 je očekáván jeho nárůst dokonce až o 2,5 %.

Evropský trh v oboru telekomunikací

Obrat na trhu v oboru telekomunikací v roce 2005 sice rostl, ale poněkud pomaleji, než se ještě na počátku roku očekávalo. Zde EITO předpokládala vzrůst obratu v EU v roce 2005 jenom o 2,2 % na hodnotu okolo 324 mld. eur a v roce 2006 dokonce jen asi o 1,6 % (na 329 mld. eur). Růst patrně zpomaluje zejména proto, že dynamika růstu tržeb za služby mobilních operátorů zaostává téměř ve všech evropských zemích za původním očekáváním. Ceny klesají v důsledku zvyšující se konkurence a jejich propad se nedaří plně kompenzovat větším počtem koncových uživatelů a širším využíváním služeb. Nicméně se obrat za služby pro uživatele mobilních telefonů v roce 2005 podle odhadu EITO zvětšil asi o 3,4 % na objem téměř 123 mld. eur. Motorem růstu v tomto segmentu trhu je růst zájmu o přenosy dat při komunikaci s mobilními zařízeními, významně podporovaný stále širším používáním techniky UMTS v soukromém sektoru.

Zato obrat v oblasti hlasové telefonie v pevných sítích podle EITO v roce 2005 poklesl asi o 2,3 % na úroveň asi 83 mld. eur a zůstane i nadále pod silným tlakem. Obraty v tomto segmentu trhu klesají zejména proto, že stále více lidí používá své mobilní telefony i doma a často dokonce ruší pevné linky. Mimoto stále větší počet soukromých uživatelů internetu přechází na techniku rychlého připojení DSL, tj. bez vytáčení přes pevnou telefonní síť. Datové služby zaznamenaly boom napříč celou Evropou při nárůstu v roce 2005 o 7,4 % na 51 mld. eur a v roce 2006 nejméně o dalších 6,2 %.

Další informace

Výroční zpráva EITO obsahuje mnoho podrobných informací o struktuře a vyhlídkách evropského trhu s ITK, přehledně zpracovaných v mnoha tabulkách a grafech. Zajímavá je i proto, že vloni poprvé informovala i o trhu s ITK v nových členských zemích EU. Podrobnější informace lze získat na adrese http://www.eito.com
[Informace pro tisk EITO z 19. 10. 2005.]

Ing. Karel Kabeš