Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Process Management Academy Europe 2009

Již popáté se bude 2. až 4. března 2009 konat Process Management Academy (PMA), podruhé v Düsseldorfu v hotelu Maritim. PMA je svým charakterem unikátní akce, jejímž cílem je předávat účastníkům informace o nových trendech v oboru. Cílovou skupinou jsou ti, kteří rozhodují o investicích do automatizační techniky. Mají zde možnost nejen se dozvědět mnoho nového o vývojových směrech v automatizaci a strategických plánech společností, které automatizační techniku vyrábějí a dodávají, ale také se aktivně podělit o své zkušenosti s uplatněním moderní automatizační techniky v praxi ve všech oborech zpracovatelského průmyslu. Uživatelé, dodavatelé i technici z inženýrských společností a projektových kanceláří zabývajících se automatizací mohou na PMA diskutovat o pokročilých metodách řízení, správě výrobních prostředků, propojení systémů pro operativní řízení výroby s informačními systémy podniku a ekonomickými systémy řízení, o optimalizaci výrobních procesů a mnoha dalších zajímavých tématech.
 
Akce je vždy podporována několika významnými firmami z oboru. Pořádající společnost ARC Advisory Group hledá partnery i ze střední a východní Evropy.
 
Současně jsou vítáni i aktivní účastníci, kteří by byli ochotni podělit se formou referátu s přítomnými odborníky o svoje znalosti, zkušenosti a názory, především na tato témata:
  • nástroje a systémy pro zlepšení přehledu o výrobních operacích,
  • zlepšení kvality a bezpečnosti při zachování objemu výroby,
  • integrace výrobních a ekonomických nástrojů řízení pro zlepšení výkonnosti podniku,
  • uplatnění nově vznikajících standardů v praxi,
  • modernizace řídicích systémů prostřednictvím migračních strategií pro zlepšení výkonnosti a spolehlivosti výroby,
  • správa výrobních prostředků s využitím prediktivních a preventivních strategií údržby,
  • návrh systému řízení výrobních podniků pro dosažení optimálního provozu.
Jednací řečí je angličtina.
 
Bližší kontakt pro zájemce o aktivní účast formou přednášky nebo partnerství zprostředkuje redakce.
(Bk)
 
Obr. 1. Přednáškový sál PMA 2008; akce, která se konala v lednu 2008, se zúčastnilo přes 300 odborníků