Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Process Management Academy Europe 2009

Již popáté se bude 2. až 4. března 2009 konat Process Management Academy (PMA), podruhé v Düsseldorfu v hotelu Maritim. PMA je svým charakterem unikátní akce, jejímž cílem je předávat účastníkům informace o nových trendech v oboru. Cílovou skupinou jsou ti, kteří rozhodují o investicích do automatizační techniky. Mají zde možnost nejen se dozvědět mnoho nového o vývojových směrech v automatizaci a strategických plánech společností, které automatizační techniku vyrábějí a dodávají, ale také se aktivně podělit o své zkušenosti s uplatněním moderní automatizační techniky v praxi ve všech oborech zpracovatelského průmyslu. Uživatelé, dodavatelé i technici z inženýrských společností a projektových kanceláří zabývajících se automatizací mohou na PMA diskutovat o pokročilých metodách řízení, správě výrobních prostředků, propojení systémů pro operativní řízení výroby s informačními systémy podniku a ekonomickými systémy řízení, o optimalizaci výrobních procesů a mnoha dalších zajímavých tématech.
 
Akce je vždy podporována několika významnými firmami z oboru. Pořádající společnost ARC Advisory Group hledá partnery i ze střední a východní Evropy.
 
Současně jsou vítáni i aktivní účastníci, kteří by byli ochotni podělit se formou referátu s přítomnými odborníky o svoje znalosti, zkušenosti a názory, především na tato témata:
  • nástroje a systémy pro zlepšení přehledu o výrobních operacích,
  • zlepšení kvality a bezpečnosti při zachování objemu výroby,
  • integrace výrobních a ekonomických nástrojů řízení pro zlepšení výkonnosti podniku,
  • uplatnění nově vznikajících standardů v praxi,
  • modernizace řídicích systémů prostřednictvím migračních strategií pro zlepšení výkonnosti a spolehlivosti výroby,
  • správa výrobních prostředků s využitím prediktivních a preventivních strategií údržby,
  • návrh systému řízení výrobních podniků pro dosažení optimálního provozu.
Jednací řečí je angličtina.
 
Bližší kontakt pro zájemce o aktivní účast formou přednášky nebo partnerství zprostředkuje redakce.
(Bk)
 
Obr. 1. Přednáškový sál PMA 2008; akce, která se konala v lednu 2008, se zúčastnilo přes 300 odborníků