Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Process Management Academy 2013

Poradenská společnost ARC Advisory Group pořádá již devátý ročník vzdělávací konference Process Management Academy. Akce se bude konat 4. a 5. března 2013 v Antverpách. Určena je pro technické manažery průmyslových firem a dodavatele auto­matizačních systémů a projektů. Jejím cílem je umožnit účastníkům výměnu zkušeností a informovat je o nově vznikajících řešeních v oblasti automatizace a průmyslových informačních systémů. Zaměřena je na procesní a hybridní výroby, tj. na obory chemického průmyslu, biotechnologií, potravinářství, petrochemie, farmaceutického průmyslu a energetiky. Součástí konference budou analýzy, případové studie a moderované diskuse. Přednášet budou dodavatelé, ale také koncoví uživatelé a analytici ARC. Zdůrazněná témata jsou:

  • Kontinuální versus dávková výroba. Pro dosažení větší flexibility výroby se některé dříve kontinuální výrobní procesy mění na dávkové. Naopak některé dávkové procesy jsou nahrazovány kontinuálními, aby bylo docíleno větší účinnosti výroby. Jak mohou uživatelé dosáhnout maximálního zisku? Která výrobní metoda je vhodná pro danou výrobu?
  • Řízení procesní výroby v reálném čase. Provozní analytická technika (PAT) mění charakter výroby zejména ve farmaceutickém průmyslu. Koncept Quality by Design (QbD), původně vyvinutý FDA k podpoře kvality a produktivity farmaceutické výroby, umožňuje výrobcům začlenit kvalitu výroby již do návrhu produktů a do výrobních procesů a nespoléhat se až na závěrečnou kontrolu po vyrobení dávky. PAT spolu s koncepcí QbD poskytuje v kontinuální výrobě zpětnou vazbu v reálném čase a umožňuje udržovat výrobní procesy v daných mezích, omezovat ztráty a zlepšovat účinnost výroby.
  • Optimalizace spotřeby energie a surovin. Vzhledem k rostoucím cenám energie a surovin je nutné optimalizovat jejich spotřebu. Nejde jen o spotřebu elektřiny, ale o soubor energií a surovin WAGES (water – voda, air – vzduch, gas – plyn, electricity – elektřina, steam – pára) používaných v průmyslové výrobě. Zkušenosti ukazují, že v mnoha průmyslových oborech je velký potenciál úspor, které přinášejí finanční efekt i omezení negativních vlivů na životní prostředí.
  • Provozní údržba v procesní výrobě. Nové metody, jako jsou diagnostika fyzické vrstvy komunikačních sítí, prediktivní analýza nebo rozšířená realita, přinášejí výrazné změny do oblasti údržby průmyslových zařízení. Odstávky jsou v procesní výrobě příčinou velkých finančních ztrát. V průměru představují 20 % celkových výrobních nákladů. Pracovníci údržby věnují polovinu pracovní doby opravám zařízení po poruše a jen 18 % diagnostice a prediktivní údržbě. U složitých výrobních zařízení jsou pro udržení jejich spolehlivosti třeba zcela jiné přístupy. Jaké?
  • Správa výrobních prostředků v regulovaných oborech průmyslu. V oborech podléhajících regulatorním požadavkům FDA (USA) nebo pravidlům Evropské komise pro farmaceutickou výrobu je nutné udržovat záznamy o všech prohlídkách, testech, údržbě a kalibracích – zvláště o opravách zařízení po poruše. Obvykle se používají papírové záznamy, ale jejich pořizování je drahé a práce s nimi obtížná. V moderní výrobě je proto dávána přednost digitálním záznamům s elektronickým podpisem. Schopnost vytvářet a ukládat elektronické záznamy je pro moderní systémy správy výrobních prostředků ve farmaceutické výrobě důležitým a perspektivním tématem.

Další podrobnosti o akci včetně přihlášky zájemci najdou na webové stránce www.arcweb.com.

(Bk)