Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Proč GE Fanuc koupil Intellution?

číslo 6/2003

Proč GE Fanuc koupil Intellution?

V prosinci loňského roku přinesl časopis Automa zprávu o tom, že firma GE Fanuc Automation North America, Inc. (GE Fanuc), dospěla k dohodě o koupi firmy Intellution, jednoho z předních světových dodavatelů softwaru pro průmyslovou automatizaci [GE Fanuc kupuje Intellution. Automa, 2002, roč. 8, č. 12, s. 2]. Co vyplývá ze spojení těchto firem pro jejich stávající klienty i pro další zájemce o jejich produkty a služby a jaké jsou prognózy dalšího vývoje produktů Intellution a GE Fanuc – to byly otázky, které jsme položili panu Giuliu Capocacciovi, regionálnímu řediteli divize GE Fanuc Automation pro jižní a východní Evropu, Střední východ a Afriku, a pánům Pavlu Říhovi a Jaroslavu Zemanovi z firmy Unis, která je výhradním distributorem produktů Intellution – nyní GE Fanuc Global Solutions – v České republice a Slovenské republice.

Obr. 1.

Převzetí firmy Intellution firmou GE Fanuc bylo jednou z nejvýznamnějších akvizicí loňského roku v oboru automatizace. Proč k němu došlo?
Giulio Capocaccio (GC): Pro tuto akvizici hovořily tři hlavní důvody. První: firma GE Fanuc si je vědoma významu softwaru v moderní automatizaci, avšak sama měla na trhu s průmyslovým softwarem podíl jen asi osm procent. Podíl firmy Intellution na celosvětovém trhu s průmyslovým softwarem byl přibližně dvacetiprocentní. Spojením obou firem vznikla společnost s největším podílem na světovém trhu softwaru pro průmyslovou výrobu – s 28 % se GE Fanuc v této oblasti dostala na špičku.

Za druhé, GE Fanuc měla výrazný zájem o prvotřídní produkty firmy Intellution. Zde je třeba jmenovat především programy iHistorian a InfoAgent. Sortiment firmy Intellution byl podstatně širší než sortiment GE Fanuc. Akvizice tedy přinese zákazníkům GE Fanuc možnosti, které dříve neměli.

Konečně třetím důvodem bylo to, že firma Intellution má vynikající distribuční kanály. GE Fanuc má silnou pozici především v Severní Americe, ale nikoliv v ostatních zemích. Cílem akvizice tedy bylo také posílit postavení společnosti především v Evropě při využití osvědčených specializovaných dodavatelů softwaru Intellution, jako je např. právě český Unis.

Když si uživatel bude chtít pořídit vizualizační a ovládací software Cimplicity (GE Fanuc) nebo iFix (Intellution), na koho se má obrátit? Kdo bude tyto produkty prodávat a kdo je bude technicky podporovat?
GC: Zájemce se obrátí na GE Fanuc, a to prostřednictvím těch distributorů a systémových integrátorů, na které byl zvyklý. Nic se neruší, naší snahou je naopak distribuční kanály rozšiřovat.

Pavel Říha (PŘ): Po akvizici vznikla v rámci GE Fanuc nová divize, GE Fanuc Automation, která se zabývá vývojem a distribucí softwaru pro průmyslovou výrobu. Guilio Capocaccio je zástupcem této divize, která převzala aktivity firmy Intellution a je teď naším partnerem v rámci GE.

Obr. 2.

GC: Přesně tak, jsem odpovědný za distribuci softwaru v mém regionu. IFix a Cimplicity jsou pro mě teď na stejné úrovni, oba jsou to produkty GE Fanuc Global Solutions. Jsou to produkty s podobnými funkcemi. V jednotlivých zemích udržujeme distribuční kanály – specializované softwarové firmy, které mohou dávat některým produktům přednost. Ne kvůli sobě, ale proto, že uživatelé jsou na tyto produkty zvyklí a požadují je.

Tak např. v České republice existuje a nadále bude existovat GE Fanuc ČR, s. r. o. – společnost, která prodává především řídicí systémy, a to hardware i software. Unis naproti tomu vystupuje v tomto vztahu čistě jako dodavatel softwaru rodiny GE Fanuc Global Solutions (dříve dodávaných pod značkou Intellution). Podobně je tomu v ostatních zemích, i tam jsou jednotliví distributoři s různou specializací a s různými preferencemi dodávaných produktů.

Jaký význam pro zákazníky má nárůst podílu společnosti GE Fanuc na trhu?
GC: Jak již bylo řečeno, podíl firmy GE Fanuc na světovém trhu se softwarem pro průmyslovou výrobu je 28 %, a firma je tak na prvním místě v tomto oboru. Pro zákazníka je významné, že za kvalitu a funkčnost softwarových produktů, které si kupuje, ručí jedna z nejsilnějších, největších a nejúspěšnějších světových firem.

Jaroslav Zeman (JZ): Já považuji za důležité, že Intellution, nyní pod křídly GE Fanuc, je společnost se zkušenostmi v nejrůznějších odvětvích a s mnoha instalacemi svých produktů v celém světě. V roce 2002 jich bylo 140 tisíc. To přináší konečnému zákazníkovi mnohé výhody. Řešení jsou sice vytvářena podle jeho konkrétních požadavků, ale s využitím osvědčených vzorových řešení a bohatého know-how. Zákazník tak má jistotu, že není „pokusným králíkem“.

Jaký je podíl GE Fanuc na trhu se softwarem v České republice?
GC: Přesný údaj nemáme, ale procentní podíl je rozhodně menší než v celosvětovém měřítku. Firma Intellution totiž přišla na český trh později než konkurence – začala se o něj zajímat až v roce 1998. Ale v současné době náš podíl roste. Firma Unis vykonala zvláště v uplynulém roce velký kus práce v marketingu softwarových produktů GE Fanuc a lze očekávat, že růst podílu na trhu v ČR bude ještě rychlejší než dosud.

Obr. 3.

Co konkrétně může uživatel od produktů GE Fanuc Global Solutions očekávat?
GC: V současné době není obtížné instalovat k PLC nebo DCS „nějaký“ software a vizualizovat získaná data na obrazovce. To dokáže téměř každý. Kardinální problém je získat z dat to, co uživateli pomůže zlepšit výkon a efektivitu řízeného procesu. To znamená přeměnit data na informace.

Pro vizualizaci máme Cimplicity nebo iFix – produkty, které plní úlohu sběru a zpracování dat a operátorského rozhraní (SCADA, HMI). Pro přeměnu dat na informace je však klíčovým produktem iHistorian, velmi výkonný datový portál, schopný ukládat a zpracovávat velké množství různých dat. Program iHistorian je nyní k dispozici i zákazníkům, kteří používají Cimplicity, a i oni mohou využívat jeho funkce.

JZ: Program iHistorian může být celopodnikovým datovým skladem. Hlavní výhodou tohoto produktu je možnost sbírat data z heterogenního prostředí. Poradí si s malými objemy rychle se obměňujících dat, např. z jednotlivých výrobních strojů, stejně jako s velkými objemy dat s dlouhou periodou změn, typicky z celých výrobních závodů. Zdrojem dat může být nejen iFix nebo Cimplicity, ale i jakýkoliv server OPC, datový soubor nebo přímo provozní zařízení. Směrem k vyšším systémům se iHistorian obrací prostřednictvím ODBC, OLE DB nebo SQL. Je to jeden z nejvýznamnějších produktů Intellution.

Ještě zpět k systémům SCADA/HMI: Cimplicity a iFix jsou, jak jste sám řekl, produkty stejné kategorie. Bude pokračovat vývoj obou produktů, nebo dáte přednost jednomu z nich?
GC: Počítáme s tím, že oba produkty se budou vyvíjet dále. Nikoliv odděleně, jejich osvědčené funkce a vlastnosti se budou prolínat, ale v blízké budoucnosti to stále budou dva produkty. Teprve ve vzdálenějším výhledu počítáme s jejich sjednocením do jediného produktu.
JZ: V současné době jsou v hrubých obrysech připraveny nové verze obou produktů. Ani v budoucnosti, kdy oba produkty splynou, nemusejí mít zákazníci strach z toho, že by nový produkt nebyl se starým softwarem kompatibilní nebo že by GE Fanuc přestal starý software podporovat. Vše bude koncipováno tak, aby byly maximálně ochráněny investice, které zákazníci na software vynaložili.

Zákazníci GE Fanuc mají přístup k produktům Intellution. Platí to i opačně?
GC: Jistě. Všichni zákazníci Intellution mají přístup k softwarovým nástrojům z dílny GE Fanuc. Mohou používat např. Cimplicity Manager. To je relativně nový produkt pro správu programovatelných automatů a operátorských panelů.
PŘ: Cimplicity Manager je v podstatě nástroj pro centrální správu modulů databáze technologických dat a částí aplikace, tj. softwaru jednotlivých programovatelných automatů a systému SCADA. Spojením PLC a SCADA vzniká vlastně distribuovaný řídicí systém s centrální správou.
GC: Cimplicity Manager poskytuje neocenitelné služby při výpadku části aplikace. V takovém případě je třeba hledat náhradní řešení. Může se stát, že operátor zvolí špatný postup a způsobí tak zbytečné ztráty ve výrobě. Cimplicity Manager automaticky aktivuje záložní řídicí funkce.
JZ: Výhodou je především to, že po výpadku jednoho programovatelného automatu je možné pokračovat ze stavu, v němž výroba skončila. V kancelářských aplikacích to lze přirovnat ke stavu, kdy uživateli zkolabuje pevný disk, on jej vymění a pokračuje v rozdělané práci tam, kde přestal.
PŘ: To je jen jedna z předností produktu Cimplicity Manager. Já vidím jeho hlavní význam v centrální správě softwaru SCADA i PLC, a to při vývoji i v provozu.
GC: Cimplicity Manager je jen jedním z produktů, které jsou nově dostupné klientům Intellution. Dále lze jmenovat např. Cimplicity Enterprise Asset Management pro integrovanou údržbu v rámci celého závodu. To je manažerský software, který umožňuje klientům optimalizovat péči o výrobní prostředky, objednávat náhradní díly atd.

Obr. 4.

Na jaké odvětví se GE Fanuc Automation soustředí – na diskétní, nebo kontinuální výrobu?
GC: GE Fanuc pokrývá celé spektrum výrob – lze říci, že najdeme řešení pro každého, kdo potřebuje pracovat se zdroji dat v reálném čase. Může to být kontinuální i diskrétní výroba, stejně jako výroba dávková či hybridní. Ovšem nemusí jít jen o průmyslovou výrobu, naše produkty jsou univerzálně použitelné také v automatizaci budov, v systémech pro distribuci vody, plynu, elektřiny, tepla atd. Obecně všude tam, kde je třeba sbírat data, vizualizovat je, zpracovávat a získávat z nich informace.

Nicméně – soustřeďujete se na nějakou oblast průmyslové výroby více než na jiné? Máte pro některé typy výrob speciální produkty a řešení?
GC: Nejdůležitějším oborem pro GE Fanuc Automation je farmaceutická výroba. Naše produkty usnadňují validaci výroby podle mezinárodně uznávaných norem, jako jsou např. směrnice americké FDA (Food and Drug Administration). To je ve farmacii striktně požadováno. Druhým předpokladem úspěchu ve farmacii jsou zkušenosti našich partnerů a systémových integrátorů v tomto oboru.
JZ: Můžeme se pochlubit, že společnost Unis byla první českou společností, jejíž řešení bylo v České republice validováno podle pravidel FDA. Šlo o výrobu ve firmě Ivax v Opavě. V současnosti je UNIS nejvýznamnějším dodavatelem řídicích a informačních systémů pro farmaceutický průmysl v České republice. Všechny dosud realizované projekty byly validovány podle pravidel FDA a v řadě z nich k tomu napomohl i software z rodiny GE Fanuc Global Solutions.

Směrnice FDA ovšem v České republice neplatí.
JZ: To sice ne, ale každá farmaceutická firma, která chce vyvážet na severoamerický trh, musí mít výrobu validovánu podle směrnic FDA. Stejně tak je tato validace vyžadována u firem, které mají amerického vlastníka – to je i případ firmy Ivax.
GC: Každá farmaceutická společnost, která chce dodávat své výrobky na určitý trh, musí splňovat příslušné místní předpisy. Evropské normy se ale v mnohém odkazují na směrnice FDA. Lze říci, že je-li výroba v souladu se směrnicemi FDA, bude s velkou pravděpodobností v souladu i s ostatními předpisy.
PŘ: Jen pro upřesnění, v rámci EU se používá standard Good Manufacturing Practice – GMP. Pro oblast automatizace existuje směrnice GAMP, Good Automated Manufacturing Practice, která je „návodem“ pro úspěšnou implementaci řídicích systémů do farmaceutické výroby. V České republice podléhají léčiva dohledu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a jejich výroba se musí řídit směrnicí správné výrobní praxe (SVP). Podle Protokolu o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA) jsou validace výroby farmaceutických přípravků v EU a kandidátských zemích vzájemně uznávány.

A jak je tomu s aktivitami GE Fanuc v jiných oblastech průmyslu?
GC: Je to závislé na konkrétní zemi. Protože naše produkty mají funkce, bez nichž se farmaceutická výroba neobejde, je specializace na farmacii samozřejmá. Všechny naše produkty jsou kompatibilní se směrnicí FDA 21 CFR Part 11. Ale např. v Rusku máme silnou pozici v dodávkách softwaru pro těžbu ropy a plynu a v petrochemii. Jinde, např. i v ČR, máme významné dodávky pro energetiku a teplárenství. Náš software je univerzální. V České republice se náš software významně uplatňuje i v automobilovém průmyslu.

Na závěr: můžete stručně shrnout, čím se společnost GE Fanuc především odlišuje od konkurence?
GC: Za prvé, jsme absolutně nejsilnější v oblasti softwaru pro průmyslovou výrobu. Dokážeme nabídnout špičkové produkty. Pro ilustraci: nikdo nemá software srovnatelný s iHistorian, nikdo nemá software srovnatelný se Cimplicity Manager a nikdo nenabízí takovou podporu farmaceutické výroby jako GE Fanuc. Za druhé je to náš přístup k prodeji a technické podpoře. GE Fanuc Global Solutions Business se spoléhá na lokální distributory a systémové integrátory, kteří nabízejí řešení a implementují produkty GE Fanuc v konkrétních místních podmínkách. Dokážou vyhovět individuálním požadavkům každého zákazníka a specifikům trhu jednotlivých zemí. Mohou komunikovat se zákazníky jejich mateřským jazykem. Na pozadí je přitom jistota velké, silné firmy, která tyto distributory a integrátory technicky podporuje. To jsou naše hlavní výhody i kořeny našeho úspěchu.

Děkujeme za rozhovor.

S Giuliem Capocacciem (GE Fanuc Automation),
Pavlem Říhou a Jaroslavem Zemanem (oba Unis)
hovořili Karel Suchý a Petr Bartošík.


Kam pro další informace?

[1] -: GE Fanuc kupuje Intellution. Automa, 2002, roč. 8, č. 12, s. 2.
[2] IZAKOVIČ, P. – BEHÚŇ, M: Intellution rozšiřuje e-Manufacturing o platformu iHistorian. Automa, 2002, roč. 8, č. 3, s. 44.
[3] ŘÍHA, P.: Intellution Plant Intelligence Solutions. Automa, 2002, roč. 8, č. 10, s. 38–39.
[4] ŘÍHA, P.: InfoAgent – prezentace a analýza dat pro Plant Intelligence. Automa, 2002, roč. 8, č. 8–9, s. 64–65.
[5] KOUBEK, P.: Software Cimplicity HMI. Automa, 2000, roč. 6, č. 8, s. 22–23.

Inzerce zpět