Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Přístroje pro měření a regulaci malých průtoků

Firmu Brooks Instrument, která vyrábí přístroje pro měření a regulaci malých průtoků kapalin a plynů, od října tohoto roku zastupuje v České republice a na Slovensku firma Pemit, s. r. o., Paskov. V sortimentu firmy Brooks jsou přístroje využívající tři principy měření. Prvním typem jsou plováčkové průtokoměry, rotametry. V těchto měřidlech se ve zúženém průřezu při stálém tlakovém spádu mění průtočná plocha podle změny průtoku. Poloha plováku indikuje hodnotu průtoku. Používají se pro průtok vody v rozsahu od 0,025 do 29 300 l/h nebo vzduchu od 0,002 do 1 404 Nm3/h. Dalším typem je kalometrický hmotnostní průtokoměr, který pomocí topného tělesa a dvou teplotních senzorů vyhodnocuje míru oteplení média protékajícího obtokovou trubicí o definovaném průřezu. Termální měření je vhodné pro kapaliny (0,002 až 1 kg/h) a plyny (0,2 Nml/min až 2 160 Nm3/h). Třetím typem přístrojů jsou Coriolisovy průtokoměry pro průtok kapalin v rozsahu 0,15 až 13,5 kg/h a plynů v rozsahu 1,05 až 50,4 l/min. Měřené médium proudí vibrující trubicí, na jejímž začátku a konci jsou senzory měřící časové zpoždění vibrace. Toto zpoždění je přímo úměrné hmotnostnímu průtoku. Výhodou je to, že výstupní signál je přímo úměrný hmotnostnímu průtoku a není ovlivněn fyzikálními změnami proudícího média (hustota, viskozita, teplota a tlak). Uvedené průtokoměry se uplatní ve farmaceutickém, potravinářském, plynárenském a chemickém průmyslu, v laboratořích, při výrobě fotovoltaických článků, při přesném dávkování kapalin a plynů apod.
 
PEMIT, s. r. o., tel.: 558 463 363, 602 135 092, e-mail: toman@pemit.cz, http://www.pemit.cz