Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Přístroje k měření teplot od firmy Advantech

číslo 11/2005

Přístroje k měření teplot od firmy Advantech

Firma Advantech nabízí prostředky pro měření teplot termočlánky nebo odporovými teploměry, kovovými i polovodičovými. K dispozici jsou měřicí karty pro PC pro centralizované měření i moduly ADAM pro decentralizované měření.

Zásuvné karty do PC se při měření teploty nyní používají zejména v laboratořích, ve zkušebnách nebo v malých řídicích systémech, kde PC je současně řídicí jednotkou. Výhodou jsou nízké náklady na jedno měřicí místo a možnost optimalizovat sběr a zpracování dat (vzorkování, průměrování apod.), což může být důležité např. při dynamických měřeních. Nevýhodou je naopak nutnost přivést měřicí signály až k PC, a tím menší odolnost proti rušení.

Obr. 1.

Obr. 1. Přístroje pro měření teplot od firmy Advantech

Při měření teplot v průmyslu v současné době dominují distribuované systémy s teploměry propojenými průmyslovou sběrnicí. Pro tuto oblast nabízí firma Advantech moduly ADAM-4000 a ADAM-5000 s komunikací po sběrnici RS-485 a ADAM-6000 s rozhraním pro Ethernet (obr. 1).

Měření teploty termočlánky

Termočlánky poskytují měřicí signál ve formě velmi nízkého stejnosměrného napětí řádu jednotek milivoltů. Proto někdy bývá obtížné uchránit jej před vlivem rušivých signálů, ať již ve formě souhlasného napětí nebo napětí indukovaného do přívodů rušivým elektromagnetickým polem. Pro termočlánky je tedy nutné vždy použít zařízení s diferenčními vstupy (tab. 1).

K přímému připojení až osmi termočlánků je vhodná karta PLC-1718HGU (PCI) nebo PCL-818G (ISA). K nim lze přidat svorkovnici PCLD-8115 s vestavěným čidlem teploty srovnávacího spoje. Stejně lze využít modul PC/104 typu PCM-3718HG, určený pro miniaturizované sestavy PC.

Zvětšit počet měřicích míst až na 256 na jednu kartu je možné prostřednictvím analogového multiplexoru se zesilovačem (typ PCLD-789D), ke kterému lze použít i měřicí kartu s menší citlivostí, ale vyšším rozlišením – např. PCI-1716L se šestnáctibitovým A/D převodníkem. Přidá-li se ekvitermní svorkovnice, vznikne špičková měřicí sestava, jež byla s úspěchem použita např. při dynamickém měření teploty s více než stem termočlánků na modelu palivového článku pro jaderný reaktor.

Tab. 1. Přístroje Advantech pro měření teploty termočlánky

Provedení

Typové označení

Počet kanálů

Poznámka

PC karta ISA

PCL-818 HG

8

s multiplexorem PCLD-789D až 256 kanálů

PC karta PCI

PCI-1718 HGU

8

modul PC/104

PCM-3718HG

8

modul ADAM

ADAM-4011

1

ADAM-4018+

8

ADAM-4018M

6

záznamník

ADAM-4019

8

protokol Modbus

ADAM-5018

7

ADAM-6018

8

Moduly řady ADAM jsou určeny pro měření v průmyslu. Vyznačují se proto velmi jednoduchou instalací, vestavěnou kompenzací teploty srovnávacího spoje i linearizací průběhu a přepočtem signálu z termočlánku na údaj v jednotkách teploty.

Měření teploty odporovými teploměry

Odporový teploměr připojený ke standardní měřicí kartě je třeba napájet, nejjednodušeji z analogového výstupu jako standardní součásti všech měřicích karet Advantech. Při větším počtu odporových teploměrů, zvláště ve čtyřvodičovém zapojení, je vhodný reléový multiplexor PCLD-788. Při zpracování signálu z odporového teploměru v PC lze definovat nebo tabelovat převodní křivku teplota/odpor s libovolnou přesností, a tudíž bez problémů měřit i polovodičovým teploměrem s výrazně nelineární charakteristikou.

Tab. 2. Přístroje Advantech pro měření odporovými teploměry

Provedení

Typové označení

Počet kanálů

Poznámka

PC karta ISA

PCL-818 HG

8

s multiplexorem PCLD-788

PC karta PCI

PCI-1718 HGU

8

modul PC/104

PCM-3718HG

8

modul ADAM

ADAM-4013

1

ADAM-4015

6

ADAM-4022

4

s PID regulátorem

ADAM-5013

3

Také v řadě ADAM je možné vybírat z poměrně široké nabídky modulů pro připojení odporových teploměrů. Výhodou je zde vestavěný zdroj proudu pro napájení teploměru a vestavěná linearizace.

Souhrn nabídky přístrojů pro měření s odporovými teploměry je v tab. 2.

(FCC Průmyslové systémy)

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
U Slovanky 3
182 00 Praha 8
tel.: 266 052 098
fax: 286 890 252

SNP 8
400 11 Ústí nad Labem
tel.: 472 774 173
fax: 472 772 115

e-mail: info@fccps.cz
http://www.fccps.cz