Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Příručka: Návody na projektování tepelných zařízení

Letos je to už 128 let, kdy byl v pražské První českomoravské továrně na stroje založen samostatný odbor pro ústřední vytápění. Není bez zajímavosti, že jeho první zakázkou byla dodávka teplovzdušného zařízení pro tehdy dokončovanou budovu Národního divadla v Praze. Zcela oprávněně lze tedy považovat rok 1880 za počátek topenářské éry v Čechách a na Moravě.
 
Organizace pro výkon společných činností v plynárenství GAS Praha vydala v roce 2001 obsáhlou (2 500 stran) dvoudílnou účelovou reprezentativní publikaci Topenářská příručka. Svazek 1 a 2. Autorsky se na ní podílelo téměř pět desítek našich předních odborníků z vysokých škol, poradenských a výrobních organizací i soudních znalců, snažících se postihnout celou šíři a stav současných znalostí v oboru topenářství.
 
Na uvedené první dva díly v roce 2007 navázal svazek Topenářská příručka 3. Návody na projektování tepelných zařízení. Tým deseti autorů, vedený Ing. Vladimírem Valentou, i vydavatel, nyní Agentura Českého sdružení pro technická zařízení (ČSTZ) ve spolupráci s Cechem topenářů a instalatérů, si v ní si kladou za hlavní cíl reagovat na skutečné potřeby technické i laické veřejnosti tak, aby získala úplné informace o vytápění a souvisejících problematikách.
 
Z publikace je zřejmé, že oblast vytápění objektů všeho druhu je oblastí nanejvýš aktuální, vytváří optimální prostředí, podstatně se podílí na efektivnosti využití spotřeby energií různých druhů a může značně ovlivnit úroveň zatížení životního prostředí. Obsah příručky o 378 stránkách je rozdělen do šesti tematických celků: Základní výpočty, Zdroje tepla, Rozvody tepla, Spotřebiče tepla, Různé, Vlastnosti teplonosných látek a paliv. Všech 45 jednotlivých kapitol příručky má jednotnou strukturu, obsahující rozbor příslušného tématu, schéma zařízení, výpočtové vztahy a příklady výpočtů. Texty jsou doplněny mnoha tabulkami a obrázky. Součástí publikace je i její elektronická verze na CD-ROM.
(tes)