Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Připravuje se Embedded World 2008

Již v září 2007 se sešel nový třináctičlenný odborný výbor, který spolu s pořadatelem Nüremberg Messe připravuje šestý ročník veletrhu a konference Embedded World. Odborníci na vestavné systémy se na tuto akci sjedou na norimberské výstaviště 26. až 28. února 2008. K účasti na veletrhu se přihlásilo přibližně 14 % nových vystavovatelů z Německa a ze zahraničí a očekává se, že ročník 2008 překoná ten letošní ve všech parametrech. V tomto roce na Embedded World vystavovalo téměř 600 společností z 29 zemí. Plných 40 % z nich pocházelo z jiných zemí než z Německa. Veletrh navštívilo 13 675 odborných návštěvníků.
 
Novinkou příštího veletrhu je, že se na něm se objeví i nové menší německé firmy, jejichž vystavování bude podpořeno grantem vypsaným v rámci programu federální vlády SRN pro podporu inovačních mladých společností. Německé firmy, které nepodnikají déle než deset let, mají méně než 50 zaměstnanců a roční obrat do 10 mil. eur, získají od státu až 80 % nákladů na výstavní stánek na veletrhu Embedded World 2008. I na této akci se uskuteční konference Embedded World, kde budou představeny výsledky výzkumu vestavných zařízeníz celého světa. Letos se této konference zúčastnilo 800 posluchačů a přednášejících z 24 zemí. Připravuje se i druhá doprovodná konference – Electronic Displays Conference – o zobrazovačích, které se v roce 2007 zúčastnilo 270 posluchačů a řečníků.
(ev)