Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Příprava konference ISTI Forum 2008

V rámci iniciativy ISTI (Information Systems and Technologies for Industry neboli také IS/IT for Industry) se v Kongresovém a sportovním centru v Nymburku uskutečnila ve dnech 28. února až 1. března 2007 konference ISTI Forum 2007. Šlo o druhou akci tohoto jména, navazující na množství seminářů a konferencí věnovaných problematice pořizování a využívání dat a informací v průmyslu. Již tradičně na ní své produkty a služby představilo mnoho významných společností, jež svými aktivitami pokrývají široké spektrum využívání informatiky v průmyslových podnicích (v dalším textu jmenovány bez uvedení jejich právní formy).
Sběru dat při použití čárových kódů a RFID a jejich zpracování zejména při sledování výroby, správě skladů atd. věnovala pozornost firma Point.X. O využívání informací na úrovni systémů typu MES, vytváření modulárního MES a o jeho vazbě na IS v podnikové úrovni referovaly firmy Kontron (nyní Merz) a Ipesoft (informovala o svém úmyslu rozšířit aktivity mimo území Slovenska). Úrovni technologických zařízení se dále věnovala firma I&C Energo, a to zejména v oblasti energetiky – od správy kabeláže po technický monitoring. Na podnikovou energetiku, především na efektivní nákup energií, byla zaměřena i přednáška firmy OSC.
Velmi zajímavé příspěvky přednesly společnosti zaměřující se na software pro vývoj produktů a technickou přípravu výroby – Incad, UGS PLM Solutions, Syconix a Gedas ČR. Prezentace ukázaly mj. využití těchto nástrojů k propojení výroby se systémy ERP, k simulaci výrobních linek, ke správě dokumentace apod.
Otázkám bezpečnosti IT se věnovala firma GiTy, která také předvedla živou ukázku videokonference, při níž mohli její účastníci diskutovat se zástupci firmy v různých místech Evropy.
V hojném počtu byly prezentovány produkty pro podnikovou úroveň řízení. Firma Oracle v zásadní přednášce přestavila svou vizi komplexního sortimentu produktů a služeb pro konečného zákazníka. Na ni navázali její partneři – Deloitte Technology se zkušenostmise štíhlou výrobou (lean manufacturing) a  ICZ s případovou studií řešení pro společnost OEZ. Firma SAP ČR představila řešení pro střední a menší výrobní společnosti, Abra Software se věnovala obchodním úlohám využívajícím pokročilé metody zpracování dat, Statsoft využití statistických metod pro kontinuální zlepšování procesů ve výrobním podniku a Altec řízení projektů.
Přednášky vcelku přinesly různé pohledy na poměrně složitý proces využívání IT v průmyslu. Celkový dojem utvrdil posluchače v názoru, že pro efektivní využití IT je nutná komplexnost v různých rovinách – od sběru dat z technologického procesu a okolí společnosti po vyhodnocování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), a to na základě přesných a hodnověrných informací od technické přípravy výroby a návrhu produktu, přes plánování, výrobu až po expedici a vazbu na bankovní systémy. Jen takový komplexní přístup umožňuje plně využít informace, kterými podnik disponuje, ke zvyšování jeho konkurenceschopnosti na současných velmi náročných trzích.
Konference ISTI Forum 2007 se setkala se značným zájmem odborné veřejnosti, zúčastnila se jí stovka specialistů. Šlo o již 63. akci pořádající firmy AD&M (http://www.adam-ova.cz desítku let. Na stránkách http://www.istiforum.com ISTI Forum 2006 a 2007. lze nalézt všechny základní informace, programy a anotace přednášek z konferencí ), věnující se problematice využívání informací v průmyslu systematicky již druhou Na uvedené adrese budou též postupně zveřejňovány aktuální informace o konferenci ISTI Forum 2008, která se uskuteční opět v Nymburku, a to 5. a 6. března 2008.
(ra)