Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Převratné modulární pojetí mobilní automatizace

Společnost B&R svými novými modulárními řídicími a I/O jednotkami MA170 a MA120 mění pojetí mobilních systémů řízení a I/O a nastavuje nová měřítka v oboru mobilní auto­matizace. Při automatizaci speciálních pracovních vozidel a mobilních strojů je poprvé uplatněna modulární koncepce osvědčená v průmyslové automatizaci.

Modulární přístup, který uživatelé automatizační techniky v průmyslu již znají z jimi velmi vysoce hodnoceného řídicího systému X20, umožňuje výrobcům např. rypadel a hasičských vozidel dokonale přizpůsobit systémy řízení a I/O na těchto mobilních zařízeních konkrétním požadavkům. 

Velká variabilita jde vstříc potřebám zákazníků

Zákazníci mohou jednotky MA170 i MA120 sestavovat podle konkrétní potřeby. Variabilita přitom neznamená rozhodování jen o počtu kanálů I/O nebo použité procesorové jednotce. Volitelný je také způsob komunikace, a to buď po sběrnici CAN, nebo prostřednictvím protokolu Ethernet Powerlink. Veškeré programování se provádí v pokročilém vývojovém prostředí B&R Automation Studio, takže jsou předem vyloučeny jakékoliv problémy na rozhraní mezi hardwarovými a softwarovými komponentami výsledného řídicího systému.

Spolehlivý provoz i v nejtěžších podmínkách

Jednotky MA170 a MA120 jsou speciálně zkonstruovány k použití především v drsných provozních podmínkách ve vnějším prostředí. Stupeň krytí IP65 a potahované desky plošných spojů umožňují provozovat tyto jednotky bez problémů v mimořádně širokém rozmezí teploty okolního prostředí od –40 do +85 °C. Na objednávku lze dodat jednotky s krytím IP67 nebo IP69K, a tím vyloučit možnost vnitřních zkratů v důsledku kondenzace vlhkosti. Mimoto tyto nové jednotky značky B&R výborně odolávají rázům a vibracím.

Jednotka MA170 může podle potřeby obsahovat až 44 kanálů I/O – je-li jich třeba více, stačí přidat další jednotky. Jednotka MA120 je pouhý uzel I/O s krytím IP20 a šestnácti kanály I/O, určený k použití jako vzdálený mo­dul I/O. Uvedené jednotky lze díky široké nabídce rozhraní – např. pro konfigurování a provádění údržby na dálku – přizpůsobit okamžité situaci. Lze je také v budoucnu vyměňovat. V jednotkách MA170 a MA120 jsou jinde nevídaným způsobem současně využity vývojové i provozní zkušenosti pracovníků společností B&R a Mondial Electronic.

Ucelená nabídka také v oblasti funkční bezpečnosti

Obě tyto jednotky, MA170 i MA120, jsou součástí nabídky společnosti B&R v oboru automatizační tech­niky a umožňují rovněž využívat všechny před­nosti vlastní ucelenému systému funkční bez­pečnosti. Jsou určeny nejen pro mobilní automatizaci, ale díky své odolnosti, krytí, teplotnímu rozsahu a kompatibilitě s I/O systémy jsou velmi vhodné i pro nemobilní automatizaci ve venkovním prostředí (např. linky pro zpracování dřeva). 

(B+R automatizace, spol. s r. o.)

Obr. 1. Modulární řídicí a I/O jednotky MA170 umožňují výrobcům speciálních vozidel a mobilních strojů těžit ze zkušeností společnosti B&R v oboru průmyslové automatizace