Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Převodníky vlhkosti testo 6651 a testo 6681 kontrolují vlastní funkci

Profesionální převodníky vlhkosti jsou dnes spolehlivým článkem řetězce měření a regulace vlhkosti. Převodníky řady testo 6651 a testo 6681 jsou koncipovány zejména pro regulaci, sledování vlhkosti prostředí a kontrolu vysoušecích procesů. Pro vlastní měření jsou používána čidla vlhkosti Testo se spolehlivou dlouhodobou stabilitou, která jsou odolná proti orosení. Tato propracovaná technika měření vlhkosti poskytuje zákazníkovi maximální přesnost měření a umožňuje použití i ve speciálních případech (vysoká vlhkost, vlhkost v H2O2, zbytková vlhkost atd.).
 
Nová generace inteligentních průmyslových převodníků vlhkosti řady testo 6651 a testo 6681 byla vyvinuta přednostně pro použití v průmyslu, a vyhovuje tedy požadavkům na vysokou spolehlivost, rychlé uvedení do provozu a snadný servis. Díky dlouhodobému vývoji mají nyní nové převodníky funkce, které jsou naprostou novinkou v tomto oboru. Jednou z nich je schopnost převodníku kontrolovat vlastní funkci a včas upozornit zákazníka na případné závady. Tím se zlepšuje provozuschopnost zařízení. Pro záznam všech chybových a stavových hlášení jsou převodníky vybaveny vnitřním „provozním deníkem“ a pro komfortní parametrizaci, kalibraci a analýzy je k dispozici uživatelsky přístupný software P2A.
 

Systém výstrahy upozorní na vadné čidlo

 
Nová koncepce je založena na kalibrovaných a výměnných čidlech. Ve výrobních procesech s agresivními látkami se čidla často poškodí a nedostatečná kontrola vede ke snížení kvality konečného produktu nebo i k zastavení výrobní linky. Proto společnost Testo vyvinula speciální řešení: senzor vlhkosti se systémem včasné výstrahy testo 6617. Systém průběžně kontroluje čidlo z hlediska počínající koroze. Protože ji rozezná ve velmi raném stadiu, může být osoba zodpovědná za zařízení varována dříve, než vzniknou chyby nebo je měření přerušeno. Senzor vlhkosti je vyměněn dříve, než se sníží kvalita měření. Systém včasné výstrahy není určen pouze pro senzor testo 6617. Také převodník testo 6681 ve spojení s libovolnými čidly vlhkosti má schopnost analyzovat svou funkci. Včasné varování upozorní uživatele na tyto situace:
  • příliš dlouho trvající orosení,
  • podezření na odchylku v měření na základě kalibrace ve dvou bodech,
  • nevhodné provozní napětí atd.
Jak se však dostanou tyto (včasné) výstrahy k zodpovědné osobě? Vedle zobrazení krátké zprávy na displeji – který však nebývá u převodníků neustále sledován – lze jednomu ze čtyř relé přiřadit „sběrný alarm“. Pomocí tohoto „alarmového relé“ mohou být spuštěny lokální alarmy (světla, houkačky atd.) nebo je digitální hlášení o alarmu předáno nadřazenému řídicímu systému.
 

Ethernetové rozhraní – monitorování dat zároveň s regulací

 
Firma Testo nabízí nyní, jako první mezi výrobci techniky měření vlhkosti, také měřicí převodníky s ethernetovým rozhraním. Současně s použitím analogových výstupů pro regulaci je možné nepřetržitě monitorovat naměřené hodnoty.
 
Ethernetový modul má formu „mezivrstvy“, která se již při výrobě sendvičově vestaví do měřicího převodníku testo 6651 a testo 6681. Uživatel však může snadno a rychle vybavit převodník tímto modulem i dodatečně. Díky použití ethernetových konektorů vhodných pro průmyslové prostředí je zachováno krytí IP65.
 
Zapojení převodníku do ethernetové sítě přináší výhody ve většině oblastí použití, např. při kontrole okolních podmínek v laboratořích, skladech, výrobních halách, čistých prostorech nebo při sušicím procesu. Monitorování naměřených hodnot dovoluje, aby byla data z výroby rychle k dispozici v kanceláři. Ethernet je používán v téměř všech kancelářských sítích, proto tento způsob propojení převodníků vlhkosti nevyžaduje téměř žádné náklady na instalaci. Současně s přenosem naměřených hodnot prostřednictvím analogového výstupu do řídicí jednotky je zároveň možné tyto naměřené hodnoty přes Ethernet zaznamenat, zdokumentovat a vizualizovat. V případě potřeby lze také upozornit obsluhu procesu.
 
Převodníky vlhkosti testo 6651 a testo 6681 mohou být také zapojeny do nového systému pro monitorování naměřených hodnot testo Saveris.
 

Rozhraní Profibus-DP

 
Další novinkou je rozhraní Profibus-DP v převodníku vlhkosti testo 6681. Přes rozhraní sběrnice lze kromě aktuálně naměřených hodnot přenášet všechna hlášení. Řídicí systém má díky tomu rozsáhlé možnosti, jak preventivně zasáhnout. Rozhraní Profibus je vytvořeno jako „mezivrstva“ a tato sendvičová konstrukce dovoluje objednat rozhraní Profibus již hotové z výroby nebo jím vybavit převodník později. Dodatečná vestavba rozhraní nevyžaduje speciální znalosti ani zvláštní nástroje, a je tedy ze strany zákazníka snadno uskutečnitelná.
 
Obr. 1. Inteligentní převodníky vlhkosti testo 6651 a testo 6681 pro použití v průmyslu
Obr. 2. Převodník vlhkosti testo 6681 na stěně
Obr. 3. Možnost výběru z široké palety čidel pro každé použití
 
Tab. 1. Přednosti převodníků vlhkosti testo 6651 a testo 6681