Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Převodníky tlaku pro automobilový průmysl

Převodníky řady 22 DT vyvinuté společností Keller AG für Druckmesstechnik, Winterthur (Švýcarsko), byly představeny ve vydání časopisu Automa 4/2008 na str. 8. Také převodníky tlaku v řadách 22 S a 22 M jsou svými vlastnostmi přizpůsobeny použití v tomto odvětví. Převodník tlaku PA-22M s absolutním tlakovým rozsahem 25 MPa byl homologizován několika výrobci motorových vozidel.
 
Převodníky tlaku řad 22 S a 22 M jsou vyráběny na automatických pájecích linkách novou metodou pájení, kterou vyvinula společnost Keller AG für Druckmesstechnik. Díky této metodě je v některých případech zbytečné používat o-kroužky nebo jiná vnitřní těsnění na přívodu tlaku. To vede ke konstrukci zcela prosté jakýchkoliv štěrbin. Pájení v tunelové peci je velmi příznivé z hlediska nákladů v porovnání s obvyklým elektronovým svařováním a dovoluje vyrábět velké množství přístrojů při nízkých nákladech.
 
U převodníků řady 22 S (steel) jsou části, které přicházejí do styku s měřenou látkou, vyrobeny z korozivzdorné oceli (AISI 316 L). Skleněná průchodka s křemíkovým čidlem jsou přivařeny k ocelové vnitřní stěně pod olejovou náplní. U převodníků řady 22 M je do mosazného pouzdra připájen ocelový piezorezistivní tlakoměrný prvek a membrána z niklu.
 
Převodníky tlaku řady 22 s krytím IP67 jsou dostupné v jemně odstupňovaných rozsazích od 0,5 do 25 MPa. Převodníky absolutního tlaku s referenčním vakuem jsou k dispozici v rozsahu až 3 MPa. Značná odolnost proti vibracím a elektromagnetická kompatibilita jsou vlastnosti, které umožňují používat tyto přístroje v automobilovém průmyslu, kde je vyžadována velká robustnost.
 
Obr. 1. Převodníky tlaku řady 22 společnosti Keller