Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Převodníky pro senzory teploty se snadnou a rychlou konfigurací

Převodníky JUMPFLEX® 2857-535 od firmy WAGO umožňují zpracovávat signály odporových senzorů teploty, potenciometrů a termočlánků a mají kromě analogového rozhraní, popř. rozhraní RS-485, také reléový a digitální výstup. Tyto převodníky sledují signál ze senzoru teploty, zpracovávají ho, zobrazují a spínají výstupní signál se dvěma nastavitelnými mezemi.

Převodníky se konfigurují softwarovým konfiguračním rozhraním prostřednictvím aplikace Jumpflex-ToGo z mobilních zařízení nebo na místě při použití odnímatelného displeje. Displej, na němž se zobrazují naměřené hodnoty, umožňuje intuitivní a rychlou konfiguraci celé měřicí smyčky, protože dovoluje simulovat odezvy výstupů na vstupní signál. To je užitečné při zprovozňování zařízení ve stavu, kdy vstupní obvod ještě není kompletní, ale už lze testovat odezvy na výstupy převodníku. Konfiguraci je navíc možné zálohovat a kopírovat z jednoho zařízení na druhé, což šetří čas i peníze.

Typickým příkladem použití jsou skladovací prostory s řízenou teplotou, kde je třeba měřit teplotu na mnoha místech. Jestliže dojde k překročení stanovené meze, sepne se digitální výstup převodníku a tím se např. odešle varovné hlášení nebo spustí specifická akce.

WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz