Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Převodníky a regulátory do prostředí s velkými nároky na hygienu

číslo 11/2004

Převodníky a regulátory do prostředí s velkými nároky na hygienu

Firma Emerson Process Management na základě požadavků zákazníků z oblasti farmacie a biochemické výroby uvedla na trh novou řadu převodníků a regulátorů určených speciálně do čistých prostor a do prostředí s velkými hygienickými nároky.

Převodníky tlaku

Převodník tlaku Rosemount 4500 (obr. 1) odolává sterilizaci horkou párou a čištění agresivními chemikáliemi (SIP, Sterilization In Place, CIP, Cleaning In Place). Vysoké teploty mají pouze omezený vliv na jeho dlouhodobou stabilitu a přesnost; zvýšená stabilita snižuje náklady na údržbu. Kompatibilita se systémem pro správu výrobních prostředků AMS (Asset Management System) usnadňuje validaci výroby podle FDA (U. S. Food and Drug Administration).

Obr. 1. Obr. 3. Obr. 4.

Převodník 4500 byl zkonstruován speciálně pro potřeby farmacie, biochemické výroby a potravinářství. Má certifikáty EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) a amerického sdružení výrobců potravinářských zařízení 3-A. Vyznačuje se kvalitním leštěným povrchem dílů, které přicházejí do styku s měřeným médiem, hygienickými konektory a hladkým tvarem bez výčnělků a otvorů, takže může být bez problémů používán v čistých prostorech.

Převodníky teploty

Podobně jako u převodníků tlaku, také při konstrukci převodníků teploty Rosemount do prostředí s velkými hygienickými nároky (obr. 2) byl kladen důraz na pečlivé zpracování všech povrchů, především těch, které přicházejí do styku s měřeným médiem. Tyto snímače jsou konstruovány i vyráběny podle zásad EHEDG. Jsou dostupné v uspořádání in-line, kdy je jímka snímače součástí přímého potrubí nebo kolena a celé zařízení je navrženo tak, aby v něm nevznikly hluché prostory. To umožňuje efektivní čištění a sterilizaci CIP a SIP. V uspořádání in-line s jímkou také lze vyměnit snímač bez porušení celistvosti a těsnosti výrobního zařízení.

Snímač vodivosti

Snímač vodivosti Rosemount Analytical 245 (obr. 3) má toroidní průtočnou komoru, která je vyhovující pro čištění i sterilizaci horkou párou. Je dostupný ve čtyřech velikostech od půl palce do dvou palců. Povrchy smáčené měřeným médiem jsou z materiálů splňujících hygienické standardy FDA: z korozivzdorné oceli 316L nebo z plastů PE nebo PEEK bez plniva. Připojení tri-clamp je snadné, pohodlné a odpovídá požadavkům na hygienu.

Obr. 2.

Snímač využívá bezkontaktní metodu měření. Díky tomu se na něm nevytvářejí usazeniny a nekoroduje. Lze jím měřit i lepkavé a husté kapaliny a nevadí mu ani agresivní chemikálie, používané při čištění zařízení. Společně se snímačem teploty jej lze použít ke sledování složení a koncentrace protékajících tekutin.

Regulátory tlaku

Také některé regulátory tlaku Fisher jsou určeny do prostředí s velkými hygienickými nároky. Jde např. o regulátory SR5 a SR8 (obr. 4). Jejich těleso je z korozivzdorné oceli: smáčené části z oceli 316L a ostatní části z oceli 316. Všechny smáčené části jsou pečlivě mechanicky vybroušeny a elektroerozivně vyleštěny. Uvedené přístroje se často používají v zařízeních na výrobu injekční vody (WFI, Water For Injection) a při parní sterilizaci SIP.

Ve farmaceutické výrobě je v některých provozech důležité, aby výrobky nebo jejich ingredience byly skladovány v ochranné atmosféře inertního plynu. Zde zmíněné regulátory lze použít i v těchto případech, např. pro regulaci tlaku inertního plynu v zásobnících.

Kam pro další informace

Bližší informace lze získat na internetových stránkách firmy Emerson Process Management (www.emersonprocess.cz).

(Emerson Process Management)

Inzerce zpět