Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Převodník teploty s programovatelnými vstupy

Firma Smaris, s. r. o., uvedla na trh novou řadu vícevstupových inteligentních převodníků 6xS. Konfiguraci jednotlivých vstupů lze naprogramovat pro sběr dat ze snímačů teplot různých typů (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 a termočlánků) nebo pro analogové unifikované signály (4 až 20 mA, 0 až 10 V atd.). Pro přenos dat je převodník vybaven rozhraním RS-485 a může využívat protokoly ASCII, Modbus RTU nebo Arion. Uživatel může využít šest analogových výstupů 4 až 20 mA a šest reléových výstupů. Všechny výstupy jsou od sebe galvanický odděleny. Převodník je vybaven digitálním zobrazovačem, aby bylo možné přímo v provozu kontrolovat měřené hodnoty. Firma Smaris připravuje verzi s komunikací prostřednictvím Ethernetu, která bude založena na protokolu Modbus TCP. Jednotlivé části převodníku, měřicí, napájecí a komunikační, jsou od sebe vzájemně galvanicky odděleny. K elektrickému oddělení jednotlivých vstupů je použit analogový multiplexor. Uvedené opatření zabrání např. u termočlánků protékání svodových proudů mezi jednotlivými vstupy. Převodník může pracovat v prostředí o teplotě –20 až 70 °C. Použitím několikavstupového převodníku pro sběr naměřených hodnot
se výrazně sníží náklady na jedno měřené místo.

SMARIS s. r. o., tel.: 572 570 667, fax: 572 553 723, e-mail: info@smaris.cz, www.smaris.cz