Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Převodník pro přístup k PLC prostřednictvím Ethernetu

číslo 4/2005

Převodník pro přístup k PLC prostřednictvím Ethernetu

Mnoho výrobních hal je dnes již běžně vybaveno rozvodem počítačové sítě typu Ethernet. Zavedení Ethernetu do průmyslových prostor se v poslední době velmi rozšířilo, protože se na trhu objevuje stále více softwarových aplikací, které umějí tento typ sítě využívat. Základy Ethernetu (přepínatelný rozbočovač – switch, směrovač – router, kabeláž atd.) jsou velmi masově využívány především v neprůmyslových oblastech a ethernetové komponenty patří mezi spotřební elektroniku. Ethernet je svojí rychlostí, jednoduchou instalací, univerzálností a cenou velmi zajímavé komunikační médium i pro průmysl.

Lze ethernetové sítě využít k připojení programovatelných automatů (PLC) do podnikové sítě i v případě, že zmíněný automat má pouze sériovou linku RS-232?

Odpověď na uvedenou otázku zní ano. Věnujme nyní pár slov technické realizaci tohoto typu datového spojení. V ethernetové síti má každý účastník svoji IP adresu. Při přenosu dat se využívají např. protokoly TCP/IP nebo UDP/IP. Tyto protokoly mají pevně danou strukturu a jednou z jejich charakteristických vlastností je používání paketového přenosu dat a tzv. portů, na které mohou být data v síti přenášena. Je-li tedy třeba přenést data ze sériové linky RS-232 přes Ethernet, je nutné je nejprve uložit do zásobníkové paměti (buffer), vložit do paketu s označením příslušného portu a následně odeslat. Na druhé straně jsou data přijímána tak, že zařízení (PC, PLC) připojené do sítě na daném portu naslouchá a přijatá data převádí zpět do sériového tvaru na RS-232. V případě příjmu na PC se data zpracují libovolným vhodným softwarem, např. vizualizačním, parametrizačním nebo archivačním. Při přenosu je velmi důležité, aby data byla přenášena plynule, co nejtransparentněji a pokud možno s minimálním časovým zpožděním.

Obr. 1.

Obr. 1. Převodník Insys Ethernet 4.0

Jaké zařízení je pro tyto účely vhodné? Zmíněný proces přenosu dat ze sériové sběrnice RS-232 na Ethernet zprostředkuje převodník RS-232/Ethernet. Jde vlastně o malý server s touto speciální funkcí. Firma Insys Microelectronics vyrábí uvedený typ zařízení pod názvem Insys Ethernet 4.0 (obr. 1). Je to přístroj určený k montáži na nosnou lištu DIN, a tedy k instalaci do rozváděčů. Lze jej ovšem objednat i jako modul k vestavbě. Mechanické i elektrické vlastnosti odpovídají jeho určení: napájení 10 až 80 V DC a teplotní rozsah 0 až 55 °C jsou parametry, které vyhoví většině použití v průmyslu.

Insys Ethernet 4.0 používá protokoly ARP (Address Resolution Protocol), ICMP (Internet Control Message Protocol), TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), UDP/IP (User Datagram Protocol/Internet Protocol) a SMTP (Simple Mail Transfer Protocol; vysílání). Nastavení je možné měnit pomocí parametrizačního softwaru HSComm pod OS Windows nebo příkazy AT. Možná je i dálková konfigurace přes Telnet. Přenosová rychlost v síti je 10 Mb/s, rozhraní RS-232 podporuje rychlosti 300 b/s až 115 kb/s. Spojení je sestavováno automaticky, IP adresa je určena staticky.

Zařízení má v sobě kromě jiného integrovány dva poplachové vstupy, které je možné využívat k odesílání stavových e-mailů, nebo je pouze dálkově sledovat. Dále přístroj obsahuje dvě výstupní tříkontaktní relé, která mohou na dálku přes Ethernet vypnout nebo zapnout vzdálené zařízení.

K výrobkům řady Insys jsou k dispozici kompletní kvalitní uživatelské příručky v českém jazyce. Obsahují technický popis zařízení včetně popisu sady podporovaných příkazů AT. Výrobky vyhovují homologačním podmínkám a nesou značku CE; jsou vyráběny podle ISO 9002. Pro ČR je v Plzni zřízena pobočka Insys Microelectronics CZ, s. r. o., která zajišťuje předprodejní i poprodejní podporu a bude se dále věnovat vývoji nových zařízení v oblasti přenosu dat v měřicí a řídicí technice a inovacím současného sortimentu výrobků.

Lubomír Kuchynka,
Insys Microelectronics CZ, s. r. o.

Insys Microelectronics CZ, s. r. o.
Klatovská 169
321 03 Plzeň
tel.: 777 651 188, 377 429 952
e-mail: lkuchynka@insys-tec.de
http://www.insys-tec.cz