Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Přesné odměřovací systémy

Automa 9/2001

(Bk)

Přesné odměřovací systémy

Obr. 1.

V mnoha aplikacích v automatizační technice je nutné přesně měřit délku. K tomu lze využít inkrementální snímače polohy. Typické oblasti jejich použití jsou obráběcí a měřicí stroje, profilprojektory, měřicí mikroskopy, jednoúčelová zařízení pro výstupní kontrolu atd. Výstupy snímačů mohou být zapojeny do vyhodnocovací a ukazovací jednotky, do řídicího systému stroje (CNC, PLC) nebo prostřednictvím měřicí karty (např. IFK 200) do počítače.

Tradičním německým výrobcem inkrementálních snímačů délky je firma Numerik Jena (původně Zeiss Jena; v České republice zastoupená firmou Deom). V dalším odstavcích představíme některé zástupce sortimentu této firmy.

Otevřený měřicí systém LIE 5
Srdcem LIE 5 (obr. 1) je měřicí modul Epiflex, který slouží jako osvětlovač, optický zobrazovač, vyhodnocovač obrazu, převodník a zesilovač signálu. Moderní způsob vyhodnocování optického signálu spolu s uplatněním mikroelektroniky a speciálně vyvinutých konstrukčních prvků umožňuje dosáhnout minimálních rozměrů modulu a velkých tolerancí montáže. Snímač není citlivý na přesné nastavení vzdálenosti hlavičky od pravítka.

Pravítko s odměřovací odraznou optickou mřížkou může být v provedení Singleflex nebo Doubleflex. Pravítko Doubleflex umožňuje dosáhnout vysoké přesnosti měření (±1 µm/m) a má definován teplotní koeficient roztažnosti a = 10,5·10–6 K–1. Vlastní odměřovací ocelové pravítko je na jednom konci pevně připojeno tuhým nalepením k pohybující se součásti. Ve zbytku délky je připevněno přes kluznou vrstvu k nosnému ocelovému pásku, který je na spodní straně opatřen lepicí fólií, a teprve ta je přilepena na pohybující se součást. Konstrukce s vloženým nosným páskem omezuje vliv rozdílů teplotní dilatace různých úseků pohybující se součásti, které jsou způsobeny nehomogenitami konstrukce a materiálu. Montáž je přitom velmi jednoduchá a není nutná žádná složitá justáž měřicího systému.

Obr. 2. Obr. 3.

Snímač KIT
Snímač KIT L (obr. 2) je určen pro měření délky v aplikacích, kde je pro LIE 5 málo místa. Měřicí hlavička má průřez pouhých 8 × 3 mm2. Vyhodnocovací deska, na níž může být umístěn interpolátor s až padesátinásobnou interpolací, je s měřicí hlavičkou spojena pružným plochým kabelem.

Modifikace KIT R (obr. 3) je určena pro přesné snímání úhlové polohy. Místo pravítka se používá kotouč s odraznou optickou mřížkou. Upotřebení? Především měřicí stroje a velmi přesné výrobní stroje, např. pro  výrobu polovodičových součástek.

[Tisková zpráva Numerik Jena, 1/01.]