Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Přesné měření teploty a tlaku

číslo 11/2004

Přesné měření teploty a tlaku

Firma Testo každoročně přichází na trh s novinkami doplňujícími již tak velmi rozsáhlý sortiment výrobků pro průmyslové měření chemických a fyzikálních veličin. Novinkami představenými v letošním roce jsou přístroje pro bezdotykové měření teploty testo 830, modulární snímače tlakové diference testo 521 a 526 s možností připojení externích sond tlaku a teploty či převodníků a přístroje testo 6340 pro stacionární měření velmi malých tlakových diferencí se spínacím výstupem.

Rychlý bezdotykový univerzální teploměr

Testo 830 je rychlý bezdotykový univerzální teploměr s možností nastavení mezních hodnot. Při překročení horní nebo dolní meze se spustí akustická výstraha. Lze ho využít zejména pro rychlé měření teploty povrchu součástí pod proudem, rotujících součástí nebo špatně přístupných míst.

Obr. 1.

Přednostmi jsou rychlá odezva, nastavitelná emisivita (0,2 až 1,0), podsvětlený displej, optický a akustický alarm, kvalitní optická soustava (světelnost 10 : 1) a široký měřicí rozsah od –30 do +400 °C.

U přístroje testo 830-T2 je použito dvoubodové zaměření místa měření (reálné označení protilehlých okrajů měřené plochy). Díky možnosti připojení externí termočlánkové sondy (typ K) je možné tímto přístrojem měřit teplotu vzduchu a tekutin, popř. pomocí dotykové sondy upravit emisní faktor pro přesnější bezdotykové měření často měřených povrchů. Optická soustava přístroje testo 830-T2 má světelnost 12 : 1.

Měření velmi malých rozdílů tlaku

Pro to, aby se zabránilo vniknutí okolního vzduchu do čistých prostor, jako jsou např. operační sály nebo místnosti, kde se vyrábějí farmaceutické produkty či mikroelektronika, je třeba trvale udržovat minimální tlakový rozdíl.

Podle normy ČSN EN ISO 14644 Čisté prostory a příslušné řízené prostředí je požadováno kontinuální měření a regulace přetlaku, jehož hodnota se pohybuje mezi 5 a 20 Pa. To musí být navíc podle ČSN EN ISO 14644-1/B (Část 1 – Klasifikace čistoty vzduchu) jednou za rok doloženo (ve vztahu k atmosféře a ve vztahu k sousedním místnostem).

Při měření malých tlaků (měřicí rozsah do 10 nebo do 50 Pa) hraje zásadní roli stabilita nulového bodu tlakoměru. Převodníky tlaku používané dříve vyžadovaly častou manuální kalibraci. Aby se tento úkon nemusel provádět, jsou nové převodníky testo 6341 vybaveny automatickým nulováním. V hodinovém intervalu (v době záběhu přístroje každých dvacet minut) otevírají magnetické ventily na obou stranách měřicího senzoru přístup okolnímu vzduchu. Mikroprocesor tak pravidelně automaticky koriguje nulový signál. Výsledkem je extrémní stabilita a odolnost proti změnám teploty.

Patentovaný senzor tlakové diference používaný v přístrojích nové řady testo 6340 se neopotřebovává a je plně bezúdržbový. Je odolný proti přetížení – při zátěži větší než 140 % měřicího rozsahu se otevřou magnetické ventily na obou stranách senzoru. Tím se senzor oboustranně zavzdušní.

Jednodušší přístroje testo 6342 a 6344 nemají automatickou mikroprocesorovou kalibraci. O malý drift nulového bodu a dlouhodobou stabilitu a reprodukovatelnost měření se stará optimalizovaný teplotně kompenzovaný měřicí senzor.

Přesné ruční tlakoměry pro všechny tlakové rozsahy

Tlakoměry testo 526 a testo 521 jsou přesné přenosné ruční tlakoměry. Je možné je použít k měření relativního i absolutního tlaku i tlakové diference. K dispozici jsou dva základní typy s vestavěným teplotně kompenzovaným senzorem: testo 521 s měřicím rozsahem 0 až 10 kPa a testo 526 s měřicím rozsahem 0 až 200 kPa. Jejich přesnost je až 0,05diference do 200 kPa, relativního tlaku do 40 MPa) a teploty (–200 až +1 250 °C).

V režimu dynamického měření tlaku vykonává snímač až 25 měření za sekundu. Krok měření lze nastavit od 0,04 s do 24 h. Do paměti přístroje lze uložit až 25 000 hodnot. Naměřené hodnoty je možné přenášet do počítače nebo do tiskárny prostřednictvím infračerveného rozhraní.

Odolné pouzdro chrání tlakoměr proti nárazu. Přístroj se dodává včetně nosného popruhu a magnetu.

Tomáš Lehovec, Testo

Testo Praha, s. r. o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
e-mail: info@testo.cz
http://www.testo.cz

Inzerce zpět