Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Přesné lineární polohovací pohony a stoly

číslo 12/2006

Přesné lineární polohovací pohony a stoly

Důsledkem vlivu miniaturizace v různých oblastech průmyslu byl vznik nového požadavku na velmi malé a přesné polohovací pohony, které by zabezpečily přesnost polohování řádově v mikrometrech. V roce 2005 uvedla společnost Parker EME na trh několik typů přesných lineárních polohovacích pohonů. Jejich hlavními rysy jsou malé rozměry, velká rychlost, zrychlení, rozlišení, opakovatelnost a přesnost.

Obr. 1.

Obr. 1. Lineární pohon LX80L

Lineární pohon LX80L (obr. 1) je konstrukčně navržen tak, aby všechny klíčové komponenty byly umístěny v těle pohonu a zároveň aby zástavbové rozměry, především výška profilu lineárního motoru, byly co nejmenší. LX80L je vybaven bezkontaktním lineárním servomotorem (patentované řešení). Vysoce přesný bezkontaktní lineární snímač polohy má rozlišení, opakovatelnost a přesnost řádově v jednotkách mikrometrů. Délka posuvu je od 150 do 750 mm, rychlost do 0,3 m/s a zrychlení do 50 m/s2. Hmotnost zátěže je do 5 kg u varianty s jednoduchým vedením, do 10 kg u varianty s dvojitým vedením. K dispozici je varianta pro čisté prostory.

Lineární polohovací pohon LX80L je vysoce flexibilní a montážně kompatibilní s dalšími komponentami Parker pro přesné polohování, takže lze snadno vytvořit jednoosé i víceosé systémy. Pro propojení lineárního pohonu s řídicí jednotkou jsou k dispozici „hi-flex„ vodiče s vysokou odolností.

Pro specializované aplikace vyžadující zásahy do parametrů pohonu jsou inženýři společnosti Parker EME připraveni modifikovat pohon LX80L tak, aby vyhovoval požadavkům zákazníka.

Obr. 2.

Obr. 2. Polohovací stůl MX80LS

Polohovací stůl MX80LS (obr. 2) je vhodný pro použití při výrobě optických a elektronických komponent a v medicíně. Jeho nejvýznačnějším rysem jsou miniaturní rozměry 25 × 80 mm. Rychlost je do 2 m/s, zrychlení do 50 ms2. Délku posuvu lze zvolit od 25 do 150 mm.

MX80S je také polohovací stůl, avšak s pohybovým šroubem. Svými vlastnostmi je přibližně uprostřed mezi polohovacími stoly s lineárním motorem a polohovacími stoly s manuálním pohonem. Jeho rozměry jsou 35 × 80 mm, posuv od 25 do 150 mm, axiální síla do 123 N, zrychlení do 20 m/s2. Dodává se s krokovými nebo lineárními pohony. K dispozici je varianta pro čisté prostory. Pohon je navržen pro nepřetržitý provoz.

Posledním zástupcem polohovacích stolů je MX80M, polohovací stůl s možností posunu pomocí mikrometrického manuálního šroubu nebo jen jako volný stůl bez pohonu. Vyniká precizním uložením v ložiskách. Dodává se i ve variantě do čistých prostor.

Pro řízení všech pohonů řady MX80 a LX80 nabízí společnost Parker EME jednotky řady Vix. Podrobnosti o těchto jednotkách budou uvedeny v některém z následujících článků.

Ing. Petr Novotný,
BDI Czech s. r. o.

BDI Czech, s. r. o.
Dlouhomostecká 1137
463 11 Liberec
tel.: 482 323 630, 485 161 621
fax: 485 161 484
e-mail: parker@bdi-czech.cz
http://www.parker.bdi-czech.cz