Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Přenosy dat po elektrické síti – cesta k úsporám

číslo 11/2004

Přenosy dat po elektrické síti – cesta k úsporám

Nové prostředky umožňují spolehlivě přenášet data po standardní elektrorozvodné síti až do vzdálenosti několika kilometrů. Tím odpadá nákladná instalace strukturované či jiné kabeláže. Jde tedy o způsob přenosu dat přinášející průmyslovým podnikům velmi výrazné úspory. Společnost ModemTec v této oblasti nedávno úspěšně završila vývoj modemů určených pro dálkový odečet údajů z měřičů energií vybavených průmyslovou komunikační sběrnicí M-Bus. Současně jako jedna z prvních ve světě nabízí modemy zajišťující spolehlivý přenos dat i ve velmi silně zarušeném průmyslovém prostředí, a to mezi zařízeními s rozhraními RS-232, RS-422 a RS-485.

Spolehlivé přenosy dat v průmyslovém prostředí Obr. 1.

Modul s označením MT23R přenáší data ze sériové linky RS-232, popř. RS-422 nebo RS-485, z PC (modemu) na jinou linku RS-232/422/485 prostřednictvím dalšího či dalších modulů MT23R po elektrorozvodné sítí 230 V/50 Hz. Přenosy dat s využitím těchto modulů mohou být využívány průmyslovými PC, automatickými dávkovači, měniči frekvence, při sběru dat z číslicových elektroměrů atd. Naprosto spolehlivý přenos dat, která vždy dorazí na místo určení i za velmi nepříznivých průmyslových podmínek, řadí tyto přístroje mezi světovou špičku.

Modem MT23R využívá programovatelná hradlová pole a nosnou frekvenci signálu v oblasti 3 až 150 kHz podle ČSN EN 50065. Má malou šíři modulačního pásma a přijímač s velkou selektivitou. Jsou v něm využity postupy jako např. korektor chyb, kontrolní součty a automatické opakování vysílání.

Výrazně levnější dálkové odečty spotřeby energií

Dalším z modulů vyvinutých společností ModemTec je modul s označením MT23MB (obr. 1). Umožňuje na dálku odečítat stav měřičů spotřeby tepla, vody, plynu či elektrické energie vybavených rozhraním pro komunikační sběrnici M-bus. Rozhraním M-bus je v současnosti vybavena většina vyráběných měřicích zařízení (plynoměry, vodoměry, kalorimetry, elektroměry). V porovnání se standardním provedením sítě M-bus, vyžadujícím stavební a výkopové práce, vykazuje řešení od společností ModemTec s přenosem po elektrorozvodné síti úsporu nejméně 50ů, nehledě na dobu jinak potřebnou k položení sítě M-bus.

Moduly MT23MB jsou vybaveny diagnostikou vlastní činnosti a přenosů, takže pro jejich instalaci a provozování nejsou zapotřebí žádná další specializovaná zařízení.

Vyspělá technika pro PLC

Společnost ModemTec s. r. o. vyvíjí a vyrábí zařízení pro přenos dat po již existujících nízkonapěťových rozvodech elektrické energie (Powerline Communication – PLC). Nabízená zařízení, ve srovnání s dostupnou nabídkou, nyní patří k celosvětově nejdokonalejší technice pro úzkopásmovou komunikaci po současných elektrických rozvodech a fungují velmi spolehlivě do vzdálenosti až několika kilometrů. Veškeré prostředky i know-how použité v zařízeních společnosti ModemTec, včetně základních čipů, vznikly bez účasti třetích stran. Společnost ModemTec je zároveň nositelem majetkových práv k použité technice i know-how a její produkty mají všechny potřebné certifikace. Další podrobnosti o uvedených i o dalších modulech pro PLC od společnosti ModemTec lze nalézt v článku v časopise Automa č. 8-9/2004 na str. 106.

Ing. Jiří Zaoralek,
ModemTec s. r. o.

ModemTec s. r. o.
Oldřichovice 738
739 01 Třinec
e-mail: info@modemtec.cz
http://www.modemtec.cz

Inzerce zpět