Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe

Redakce časopisu Automa si určila jako jedno ze svých zdůrazněných témat pro rok 2013 přenos výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe a jejich komerční využití v oboru řídicí, měřicí a automatizační techniky. V rámci tohoto tématu přineseme sérii diskusí, rozhovorů a článků. Chceme představit především pozitivní příklady úspěšných projektů, a to nejen z České republiky, ale i ze světa.

Česká republika není bohatá na přírodní zdroje. Stále ještě máme ve srovnání s jinými evropskými zeměmi levnější pracovní sílu, ale tento rozdíl se postupně zmenšuje. To, co můžeme využít jako konkurenční výhodu, je dobrá úroveň technického vzdělání – vzdělání pro automatizaci mimochodem zůstává druhým zdůrazněným tématem roku 2013.

Kvalita technického vzdělání je konkurenční výhoda, ale i v České republice se objevuje problém kvantity: technického dorostu je málo a zájem o technické vzdělávání není dostatečný. Je proto nezbytné potenciál vzdělání co nejefektivněji využívat, a právě zapojení do technického výzkumu, vývoje a inovací je jednou z možností, jak této efektivity dosáhnout.

V České republice existuje několik institucí, které mají podporu přenosu výsledků výzkumu, vývoje a inovací do komerční praxe jako jednu ze svých priorit a klíčových činností. Jde zejména o Radu pro výzkum, vývoj a inovace nebo Technologickou agenturu České republiky. Budeme diskutovat o tom, jaká má být úloha těchto a dalších institucí a jak efektivní je podpora komercionalizace výsledků výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. Například v příštím vydání to bude rozhovor s Vladimírem Kebem, členem předsednictva Technologické agentury České republiky.

Konkurenceschopnost České republiky

Je skutečností, že konkurenceschopnost české ekonomiky klesá. Můžeme se bavit o tom, jaký vliv na to má vládní politika nebo činnost státní správy, jisté ale je, že schopnost konkurence českých výrobků a služeb je spojena především s aktivitami soukromých průmyslových podniků. Instituce veřejného sektoru mohou jejich aktivitu – lépe nebo hůře – podporovat, propagovat a usměrňovat do oblastí prioritních z hlediska státních zájmů, ale ne ji nahradit. Jaký význam mají výzkum, vývoj a inovace pro české průmyslové podniky? Jak vnímají podporu ze strany státu a jak samy výzkumné, vývojové a inovační aktivity podporují? Také o tom budeme na stránkách časopisu psát. Mimo jiné to bude jedno z témat rozhovoru s Eduardem Palíškem, generálním ředitelem společnosti Siemens v České republice, který připravujeme do březnového čísla – pro společnost Siemens je podpora výzkumu, vývoje, inovací a technického vzdělání v České republice velmi důležité téma, o čemž svědčí i řada aktivit, včetně např. každoročně udělované Ceny Siemens –, ale obrátíme se i na představitele dalších firem, nejen těch velkých. Tématu se dotkneme i při rozhovoru s Jiřím Holoubkem, novým prezidentem Českomoravské elektrotechnické asociace, která zastupuje zájmy nejvýznamnějších firem z oboru elektrotechniky, včetně automatizační techniky, a podporu vzdělání, vědy a výzkumu má ve svém programovém prohlášení jako jednu z oblastí, jimž se věnuje.

Seminář Perspektivy automatizace

Neomezíme se jen na rozhovory, diskuse a případové studie na stránkách časopisu. Ve středu 20. března 2013 se bude v Brně na Výstavišti jako součást doprovodného programu veletrhu Amper konat další ze seriálu seminářů Perspektivy automatizace, tentokrát zaměřený právě na přenos výsledků výzkumu a vývoje do komerční praxe a na inovace v oblasti měřicí, řídicí a automatizační techniky. Cílem je, podobně jako v časopise, představit pozitivní příklady úspěšných projektů, ale navíc umožnit setkání účastníků, výměnu zkušeností a osobní diskusi.

Prezentace výzkumných a vývojových aktivit v zahraničí

V současné době také chystáme speciální vydání časopisu v angličtině se zaměřením na výzkum, vývoj a inovace v České republice. Toto speciální vydání budeme distribuovat na mezinárodních akcích, jichž se vydavatelství účastní. První příležitostí bude veletrh Embedded World v Norimberku, kde bude mít vydavatelství vlastní stánek (26. až 28. února 2013), dále např. konference Process Management Academy Europe (4. a 5. března 2013, Antverpy), jejímž jsme mediálním partnerem, a další akce. Pro nás je to možnost, jak představit zahraničním firmám časopis Automa jako jejich cestu na český trh, a pro zúčastněné firmy, které do speciálního vydání přispějí svými články, je to velmi výhodná forma propagace. Bude-li mezi potenciálními autory článků zájem, rádi budeme podobný speciál vydávat pravidelně.

Výzva ke spolupráci

Jestliže vás téma přenosu výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe a jejich komerčního využití zaujme, budeme rádi, když nás v našem úsilí o jeho propagaci podpoříte. Uvítáme všechny vaše připomínky, náměty na články, diskuse a rozhovory i na přednášky na semináři. Cenné jsou pro nás kontakty na lidi, kteří se uplatněním výsledků výzkumu, vývoje a inovací v praxi zabývají. Naším cílem není marně diskutovat o tom, jak by měly být výzkum, vývoj a inovace a jejich uplatnění v praxi podporovány a jak se to dělá špatně a neúčinně, ale hledat příklady a možnosti, jak to jde. Předpokládám, že právě takové příklady budou pro vás, naše čtenáře, nejzajímavější.

Petr Bartošík, šéfredaktor časopisu Automa

Obr. 1. Ing. Petr Bartošík, šéfredaktor časopisu Automa