Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Přehled technologických modulů standardu PC/104

Automa 6/2001

(Tedia)

Přehled technologických modulů standardu PC/104

Plzeňská společnost Tedia již mnoho let dodává na trh technické prostředky pro laboratorní nebo průmyslová měření a řízení technologických procesů. Rozsáhlá nabídka komponent pro PC systémy (Challenge serie a Precision serie) a řada externích modulů pro distribuované systémy (MicroUnit serie) je poměrně dobře známá, pozornost si však zasluhují i moduly standardu PC/104, uvedené v současné době na trh.

Obr. 1.

Analogové vstupy
Protože na trhu je dostupná řada základních dvanáctibitových modulů, byl do sortimentu firmy Tedia zařazen typ s vysokou přesností a rozlišením. Osazení každého kanálu šestnáctibitovým A/D převodníkem, konfigurovatelným vstupním zesilovačem s filtrem s dolní propustí a další funkce neumožnily převodník realizovat na jediném modulu PC/104. Čtyřkanálový systém dodávaný pod označením PCA-1604L je proto tvořen dvěma moduly a osmikanálová verze PCA-1604M obsahuje tři moduly.

Analogové výstupy
V nabídce firmy Tedia jsou dva základní typy. První z nich, dodávaný pod označením PCA-1601, obsahuje izolovaný šestnáctibitový D/A převodník, jehož výstupní obvody je možné konfigurovat do všech napěťových a proudových rozsahů používaných v praxi.

Druhý, jednodušší typ modulu kombinuje na jedné desce základní dvanáctibitový D/A převodník s napěťovým rozsahem, šestnáct digitálních vstupů a stejný počet digitálních výstupů. Protože výstupy mohou být alternativně typu TTL nebo tranzistorové typu npn, je modul dodáván pod dvěma označeními: PCA-1201 a PCA-1201N.

Digitální vstupy a výstupy
V nabídce firmy Tedia zájemce nalezne speciální modul digitálních vstupů a výstupů. Konfigurace šestnácti digitálních vstupů a šestnácti digitálních výstupů napovídá, že jde o jednodušší modifikaci modulu PCA-1201. Proto je rovněž dodáván alternativně pod označením PCD-1616 a PCD-1616N s tranzistorovými výstupy npn.

Čítače
Neopomenutelnou součástí každé nabídky jsou moduly čítačů. Nejinak je tomu i v tomto případě. K dispozici je jednokanálový obousměrný 24bitový čítač s konfigurovatelnými vstupními obvody. Podporovány jsou nejen kvadraturní výstupy inkrementálních čidel polohy, ale i univerzálně použitelné režimy „vpřed-vzad“ nebo „počítání-směr“. Připočtou-li se další funkce, jimiž jsou záchytný registr řízený externím signálem, komparátor stavu s předem nastavenou hodnotou nebo logika přerušení řízená sledem různých událostí, je vidět, že možnosti využití modulu jsou široké.

Doplňkovou funkcí modulu jsou digitální rozhraní v konfiguraci osm vstupů a osm výstupů. Protože výstupy mohou být i v tomto případě alternativně TTL nebo tranzistorové npn, modul je dodáván pod označením PCT--2401 nebo PCT-2401N.

Speciální typy
Aby byl seznam modulů PC/104 firmy Tedia kompletní, je vhodné uvést i osvědčený typ PCI-052, obsahující izolované rozhraní RS-422/485. Nejde však o standardní rozhraní COM, nýbrž o inteligentní, mikropočítačem osazený komunikační modul se standardně implementovaným protokolem modulů MicroUnit serie. Vnitřní architektura však dovoluje doplnit i jiné protokoly podle objednávky zákazníka. V posledních měsících byl na zakázku implementován protokol S-bus.

Softwarová podpora
Pro zmíněné typy modulů PC/104 jsou volně k dispozici ovládače pro všechny používané operační systémy od firmy Microsoft. A jak už je u výrobků Tedia zvykem, zdarma jsou rovněž dostupné ovládače pro Control Panel a Control Web.

Závěr
Moduly standardu PC/104 se stejně jako ostatní PC karty Tedia vyznačují unifikovaným rozhraním, a tedy i dostupností velkého množství různých doplňků a příslušenství. Vyráběna je řada typů desek pro úpravu digitálních signálů, samozřejmostí je výběr vhodných svorkovnic, propojovacích kabelů, redukcí apod.

Technické a obchodní informace o celém sortimentu výrobků lze získat na domovské stránce www.tedia.cz, u smluvních obchodních partnerů nebo přímo na adrese výrobce:

TEDIA spol. s r. o.
Zábělská 12
312 11 Plzeň
tel.: 019/747 81 68
fax: 019/747 81 69
e-mail: tedia@tedia.cz