Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Představení společnosti Trafag

Představení společnosti Trafag

Trafag, spol. s r. o., je dceřiná společnost švýcarské firmy Trafag Sensor & Controls. Byla založena v roce 2001 v Tachově v průmyslové zóně Oldřichov jako výrobní pracoviště. V současné době má třicet zaměstnanců a vyrábí snímače tlaku, tlakové spínače a termostaty. Na zakázku vyrábí také elektronické komponenty a osazuje desky tištěných spojů.

Od září roku 2005 společnost prodává a distribuuje všechny výrobky Trafag Sensor & Controls na českém a slovenském trhu. Je certifikována podle ČSN EN ISO 9001-2001.

Obr. 1.

Obr. 1. Tlakový spínač EPN má mj. schválení pro použití na motorech námořních lodí
Obr. 2. Snímače tlaku NAT se vyznačují malými rozměry a kompaktním tvarem

Tento článek stručně představí sortiment společnosti Trafag a možnosti výroby speciálních snímačů pro zákazníky z řad výrobců strojů a zařízení (OEM).

Čidla teploty a tlaku pro každé použití

Společnost Trafag byla založena v roce 1942. Hlavní sídlo firmy je v Männedorfu u Curychu ve Švýcarsku. V současné době zde má více než 200 zaměstnanců, přičemž pětina z nich je zaměstnána ve výzkumu a vývoji výrobních technologií nebo aplikační techniky.

Společnost Trafag je nyní přítomna již ve více než čtyřiceti zemích světa a působí v odvětvích, jako je strojírenství, hydraulika, výroba motorů, stavba lodí, kolejová vozidla nebo technika vysokého napětí. Pro použití v těchto různorodých oborech jsou k dispozici rychle dostupné standardní výrobky stejně jako speciální přístroje přizpůsobené požadavkům zákazníků. Výrobky firmy Trafag najdou uplatnění všude tam, kde jsou kladeny velké požadavky např. na odolnost proti rázům, vibracím, vysokým teplotám, na elektromagnetickou kompatibilitu, dlouhodobou stabilitu a životnost a kde jsou vyžadována speciální schválení a povolení, tj. např. na železnici, při stavbě lodí nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Výroba motorů
Trafag již více než dvacet let vyrábí a vyvíjí měřicí přístroje pro měření tlaku a teploty ve spalovacích motorech. Soustřeďuje se přitom především na dvoutaktní a čtyřtaktní naftové motory a plynové motory pro obchodní i vojenské lodě (obr. 1), pro železnici, zemědělské a stavební stroje, vojenská vozidla, decentralizovanou Obr. 2. výrobu elektřiny, letadla, jakož i pro průmyslové využití. Měřicí přístroje společnosti Trafag jsou pro měření na motorech zvláště vhodné pro svou odolnost proti vysokým teplotám a vibracím, pro robustní a kompaktní konstrukci a dlouhou časovou stabilitu. Vyhovují požadavkům na měření teploty a tlaku rozličných médií, jako jsou mazací olej, chladicí voda, plnicí vzduch nebo pohonné hmoty. Trafag je celosvětově známý vedoucí výrobce snímačů tlaku pro systémy akumulačního přímého vstřikování common-rail, kde je nutné měřit tlak až 220 MPa.

Kolejová vozidla
Trafag již desetiletí dodává snímače do soukromých i státních podniků, které vyrábějí kolejová vozidla a provádějí jejich údržbu. Tlakové spínače této společnosti se vyznačují velkou přesností spínání, která zůstává zachována i po mnohaletém venkovním používání za vibrací. Pro mezinárodní dodavatele brzdných systémů, klimatizačních zařízení, dveřní automatiky atd. vyrábí čidla tlaku schválená pro použití na kolejových vozidlech, která vyhovují speciálním požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu a odolnost proti vysokému napětí.

Strojírenství, zkušební technika a hydraulika
Trafag je dodavatelem snímačů tlaku, tlakových spínačů a termostatů pro strojírenství, výrobu přístrojů, technologických zařízení, zařízení pro zkušebny a hydrauliku. Poskytuje kompletní nabídku standardizovaných výrobků i specifická zákaznická řešení pro výrobce strojů a zařízení.

Obr. 3.

Obr. 3. Kapilární termostaty Ministat v různém provedení

Malé rozměry a robustnost čidel tlaku (obr. 2) umožňují jejich použití např. pro různé druhy hydraulických systémů strojů, v autoklávech, pumpách, kompresorech, v zařízeních pro úpravu vody, v potravinářském a chemickém průmyslu apod. Speciálně k měření výšky hladiny jsou vhodná čidla tlaku s měřicím rozsahem řádově ve stovkách pascalů (jednotkách milibarů). Pro zabudování do trubkových vedení a cisteren jsou určeny přístroje s hrdlovým přírubovým připojením a s čelní membránou.

Topení, klimatizace, ventilace
Trafag je již více než třicet let velmi dobře znám jako dodavatel speciální techniky pro měření teploty v oblasti topení, ventilace a klimatizace (HVAC). Sortiment zahrnuje mechanické termostaty, průmyslové termostaty, termostaty pro kontrolou nízkých teplot v klimatizačních zařízeních a víceúčelové termostaty s několika spínacími body (obr. 3).

Obr. 4.

Obr. 4. Přístroje pro měření úniků SF6

Na přání zákazníků dodává Trafag snímače s kapilárami nebo ponornými trubicemi zhotovenými na míru.

Prostředí s nebezpečím výbuchu
Trafag dodává široký sortiment tlakových spínačů a termostatů pro prostředí s nebezpečím výbuchu, jaká se vyskytují v chemickém průmyslu, v různých technologických procesech a rafineriích. Mechanické přístroje jsou konstruovány v souladu se směrnicí 94/9/ES (ATEX 100a) a jsou v provedení s pevným uzávěrem v teplotní třídě do 85 °C (Eex ed T6). Společnost rovněž nabízí jiskrově bezpečná čidla tlaku EEx ia T4 až T6, též se zvýšenou odolností proti chemickým vlivům nebo s vysokým stupněm krytí (schopná ponoru).

Technika vysokého a středního napětí
Trafag je průkopníkem a vedoucí firmou na trhu v oblasti techniky pro měření úniku fluoridu sírového (SF6), který se používá např. ve zhášecích komorách vysokonapěťových vypínačů. Společnost dodává mnoha mezinárodním výrobcům techniky vysokého napětí zařízení pro kontrolu úniku tohoto plynu (obr. 4). Přístroje bez problémů nejen pokryjí všechny běžné oblasti použití, ale navíc dokážou pracovat při teplotách v rozsahu od –55 °C, mohou měřit smíšené plyny a lze je použít pro výšková zařízení.

Přesnost, záruka funkce spuštění poplašného systému a spolehlivost v dlouholetém a bezúdržbovém provozu stojí na nejvyšších místech. S těmito měřicími zařízeními mohou provozovatelé vysokonapěťových zařízení vykonávat rozsáhlý dohled nad zařízeními obsahujícími SF6 a v čase analyzovat jejich správnou funkci, závislou na dostatečné hustotě plynu ve zhášení komoře.

Růžena Pavlíková,
Trafag, spol. s r. o.

Trafag spol. s r. o.
Oldřichov čp. 73
347 01 Tachov
tel.: 374 723 250
fax: 374 724 907
e-mail: ruzena.pavlikova@trafag.com
http://www.trafag.cz