Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Představení nové platformy Eplan 2.5

Na veletrhu Hannover Messe 2015 mohli uživatelé poprvé vidět novou verzi platformy EPLAN 2.5, která by měla být uvedena na trh v září 2015. Tento článek představí, co novinka přinese.

 

Řízení změn

Důležitou součástí inženýrských procesů je řízení změn, a to zvláště tehdy, pracují-li technici z různých oborů, zahrnujících i projektování elektrotechnických a fluidních obvodů, s jednotnou databází. Zásadním problémem je řízení různých úrovní změn v rámci jednoho projektu. Proto nová verze platformy Eplan 2.5 umožňuje specifickou správu změn pro různé oblasti projektu, díky níž mohou být funkční struktury, definice umístění a jednotlivé oborově specifické části revidovány samostatně. Všechny změny provedené kdykoliv při procesu projektování jsou tak pro všechny účastníky velmi snadno rozeznatelné.
 

Usnadnění standardizace

Efektivní cestou ke standardizaci v projektování je využívání maker. Uživatelé mohou předem připravené části obvodů pomocí variant a zástupných objektů snadno a jednoduše umísťovat kamkoliv v rámci celého projektu. Správu tohoto procesu usnadňuje nový navigátor maker (obr. 1): makra mohou být uspořádána ve stromovém diagramu nebo v tabulce – dokonce s mnohačetným výběrem. Navigátor jednoduše zobrazuje varianty maker a různé typy jejich náhledů a umožňuje snadný a rychlý výběr správného makra. Verze 2.5 navíc dovoluje spravovat makro pod několika názvy tak, aby nebylo nutné vytvářet specifická makra pro daný oddíl projektu. Stejné makro tedy nyní může být použito opakovaně pro různé části projektu.
 

Jednoduchá správa svorek

Platforma Eplan 2.5 přináší uživatelům rozšířený editor svorek (obr. 2). Grafické náhledy svorek a jejich typů v tomto editoru umožňují rychlou a jasnou kontrolu vybrané svorkovnice. Nutné změny je možné provádět přímo v editoru svorek. Přímo v editoru mohou být do projektu také přidány nebo později změněny komponenty a příslušenství svorkovnicových terminálů. Svorky mohou být do svorkovnic snadno přesouvány pomocí myši (drag and drop). Zobrazení informací v editoru svorek může být uloženo jako schéma, což uživatelům umožňuje přepínat mezi různými pohledy a snadno tak vyhledat důležité informace. Výsledkem je pohodlná a jednoduchá centralizovaná správa svorek s výstupy, které lze snadno ověřit v plánech svorkovnic i v plánech jejich napojení.
 

Snadný návrh kabeláže

Před tím, než montážní technici položí kabelové rozvody, je nutné jejich trasy pečlivě naplánovat a důkladně zdokumentovat – běžně pomocí přehledového jednopólového schématu SLD (Single-Line Diagram). Platforma Eplan 2.5 však uživatelům poskytuje pro vypracovávání návrhu kabelových rozvodů na strojích a strojních zařízeních ještě další funkce. Jednopólová přehledová schémata zapojení vytvořená pomocí nástroje Single-Line lze přenést do volitelného přídavného modulu FieldSys. To umožňuje určit přesnou trasu kabelů a jejich délku. Další výhodou modulu FieldSys je schopnost automaticky zkompilovat všechny relevantní informace do objednávky konstrukčních prvků kabelových svazků.
 
Obr. 1. Ve verzi platformy Eplan 2.5 mohou být makra snadno zobrazena ve stromovém schématu nebo v tabulce s možností mnohačetných výběrů
Obr. 2. Uživatelé mohou návrh svorkovnic ověřit rychle a přehledně prostřednictvím grafických náhledů svorek a jejich typů