Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Preactor APS pomáhá společnosti PSP Engineering s optimalizací výroby

Systémový integrátor S&T CZ podepsal s přerovskou společností PSP Engineering, a. s., smlouvu o implementaci systému Preactor APS 500, moderního nástroje z kategorie Advanced Planning. Smlouva mezi oběma společnostmi byla podepsána na konci března 2010 a celý projekt potrvá až do října letošního roku.
 
PSP Engineering je významným dodavatelem strojů a technologických celků pro výrobu stavebních hmot, např. pro cementárny, vápenky, drtírny a třídírny lomového kamene, štěrku a písku i úpravny uhlí a rud.
 
Projekt implementace systému Preactor APS zahrnuje jeho využití pro pokročilé krátkodobé rozvrhování i střednědobé plánování při omezených kapacitách s úzkou vazbou na informační systém Infor ERP MAX+. Systém Preactor APS 500 je otevřený modulární systém s mnoha rozvrhovacími nástroji. Základem je elektronická plánovací tabule s možností plánovat úkoly pomocí grafického přesouvání přímo v Ganttově diagramu. Kromě tohoto základního manuálního rozvrhování je k dispozici velké množství automatických rozvrhovacích pravidel, která je možné ve vyšších verzích systému upravovat, popř. vytvářet vlastní pravidla. Systém pochází od britské firmy Preactor International, kterou na českém trhu reprezentuje právě společnost S&T CZ.
 
Společnost PSP Engineering od projektu očekává zvýšení produktivity o 20 % a podstatné zlepšení schopnosti pružně reagovat na požadavky trhu.

(ed)