Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Praxe budování datových skladů – zkušenosti firmy SPEEDWARE

Automa 4/2000

Praxe budování datových skladů – zkušenosti firmy SPEEDWARE

Ve dnech 7. až 9. března 2000 uspořádala společnost Speedware s. r. o. v prostorách svého sídla na Vinohradech v Praze školení o praxi budování datových skladů – vůbec první svého druhu v České republice a Slovenské republice.

Během prvního dne byli účastníci obecně seznámeni s problematikou datových skladů (databáze datového skladu, primární systémy a transformace, vyhodnocení dat). Druhý den byl orientován více technicky, zájemci se mohli zúčastnit praktických cvičení. Byly předvedeny a porovnány různé RDBMS pro účely datových skladů, datové pumpy, nástroje pro on-line analýzu (OLAP) a reporting a probrána problematika repozitáře metadat a projektového managementu. Třetí den byl, kromě předvedení „tips & tricks“, pokročilého programování v jazyce MDX a ukázek implementací Speedware, věnován především uplatnění datových skladů v oborech, jako je obchod, finance a bankovnictví, pojišťovnictví a průmysl.

Účastníci vysoce hodnotili především kvalitní obsah školení. Velký zájem o problematiku budování datových skladů v ČR dokládá i počet účastníků: nejen toto školení, ale i jeho následující běhy byly plně obsazeny. Další opakování se uskuteční ve dnech 23. až 25. května 2000. Přihlásit se je možné na internetové adrese www.speedware.cz