Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Pragosmart a Perspektivy bydlení

Ve dnech 23. až 25. října 2013 se na pražském Výstavišti v Holešovicích uskutečnil druhý ročník veletrhu Pragosmart (www.pragoalarm.cz). Jeho cílem bylo ukázat možnosti a přínosy tzv. chytrého bydlení, především technologie stavby šetrných budov a vyspělých technik jejich řízení. Výstavní plocha byla sice nevelká, ale představily se zde nejvýznamnější firmy v oboru chytrých domů (obr. 1). Veletrh Pragosmart probíhal souběžně s tradičním mezinárodním veletrhem zabezpečení a požární ochrany Pragoal­arm (již dvacátý ročník). Spojení obou veletrhů ve společném termínu a na společné ploše je velmi výhodné, protože komodity obou mají mnoho společného a navzájem se podporují s významným synergickým efektem. V rámci doprovodného programu Prago­smart se 24. října uskutečnil seminář Perspektivy bydlení IV – bezpečnost, komfort, úspory (FCC Public s. r. o.). Příspěvky jsou dostupné na www.odbornecasopisy.cz/konference-a-seminare-49831.html. Na semináři byla prezentována problematika chytrých domů a bytů z různých pohledů – nejen z hlediska realizace a chytrých instalací, pohodlného užívání, úsporného provozu, ale také z hlediska bezpečnosti. Významným tématem zde byla asistivní technika, která se stává neodmyslitelnou součástí chytrých domů a poskytuje důležité služby a ochranu zejména starším nebo hendikepovaným obyvatelům.

[Tisková zpráva Incheba Praha.]

(Šm)

Obr. 1. Z výstavy Pragosmart 2013