Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Pragoregula/Elexpo 2002 – doprovodný odborný program veletrhu

číslo 3/2002

Pragoregula/Elexpo 2002 – doprovodný odborný program veletrhu

Úterý 26. března 2002 – technická konference přístupná návštěvníkům veletrhu zdarma (viz podmínky dole)

09:30 – 10:00
Bezpečnost a spolehlivost technických prostředků a systémů (přehledová přednáška; A. Mykiska, FS ČVUT)

10:00 – 10:30
Umělý život v řídicích systémech robotů – fikce, nebo skutečnost? (přehledová přednáška; P. Nahodil, FEL ČVUT)

11:00 – 11:20
Využitie modelovania a simulácie pre návrh regulátorov (Z. Exnar – M. Koščová, Fakulta PVO VA v Liptovském Mikuláši)

11:20 – 11:50
Analytické metody seřizování analogových regulátorů PI a PID pro nekmitavé proporcionální regulované soustavy (přehledová přednáška; A. Víteček – M. Vítečková, Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava)

11:50 – 12:10
Internetová podpora projekčně-konstrukčních činností (L. Smutný – R. Farana, Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava)

12:10 – 13:40
Otevření posterové sekce za účasti všech autorů

13:40 – 14:05
Matematická statistika versus neuronové sítě v identifikaci (přehledová přednáška; J. Morávka, Třinecký inženýring, a. s.)

14:05 – 14:25
Tréninková laboratoř průmyslových komunikačních sběrnic (F. Zezulka a kol., FEI VUT Brno)

14:25 – 14:45
Modulární systémy sběru a přenosu procesních dat (F. Zezulka a kol., FEI VUT Brno)

14:45 – 15:15
Směry vývoje senzorové techniky (přehledová přednáška; S. Ďaďo, FEL ČVUT)

15:15 – 15:45
Kamerové systémy pro přesné měření a kontrolu kvality v průmyslu (přehledová přednáška; P. Palatka, Neovision s. r. o., V. Smutný, CSV FEL ČVUT)

15:45 – 16:15
Elektromagnetická kompatibilita průmyslových distribuovaných systémů (přehledová přednáška; J. Novák, FEL ČVUT)

16:15 – 16:30
Měření parametrů tepelné pohody člověka v interiéru (F. Hruška, IIT UTB Zlín)

16:30 – 16:45
Vestavěné řídicí systémy s jednodeskovými počítači SBC2000 (T. Kočíš – V. Srovnal, VŠB – TU Ostrava)

Středa, 27. 3. 2002 – kursy pro doplnění znalostí (tutoriály) I

09:30
Tutoriál 1: Vyjadřování přesnosti měření pomocí nejistot

  • Část 1: Měřicí řetězce a jejich vliv na výsledek měření (doc. Ing. J. Jenčík, CSc. – doc. Ing. Š. Faturík, CSc., FS ČVUT)
  • Část 2: Přechod od chyb k nejistotám (Ing. F. Vdoleček, CSc., VUT Brno)

13:00
Tutoriál 2: Adaptivní řídicí systémy: přehled, programová podpora a použití v praxi (prof. Ing. V. Bobál, CSc., UTB Zlín)

Čtvrtek, 28. 3. 2002 – kursy pro doplnění znalostí II

09:30
Tutoriál 3: Nové trendy v použití PLC

  • Část 1: Nové trendy v programování PLC (Ing. M. Martinásková, Ph.D., FS ČVUT)
  • Část 2: Netradiční algoritmy a aplikace pro PLC (Ing. L. Šmejkal, CSc., Teco a. s.)

13:00
Tutoriál 4: Inženýring a internet (Dipl.-Ing. P. Pospíšil, PerkinElmer, Überlingen)

Doprovodný program se koná v prostorách Průmyslového paláce pražského Výstaviště (sledujte plánek veletrhu Pragoregula/Elexpo a místní značení). Návštěvníci veletrhu mají na technickou konferenci vstup volný, avšak bez náležitostí poskytovaných včas přihlášeným účastníkům (sborník apod.). Přihlášky na místě jsou v omezené míře možné, ale z organizačních důvodů se nedoporučují. Tutoriály jsou přístupné pouze za úhradu. Blíže viz http://www.pragoregula.cz, kde se lze i přihlásit k účasti, nebo garant programu doc. Ing. B. Šulc, CSc., Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, Technická 4, 166 07 Praha 6, tel. 02/24 35 25 31, fax 02/33 33 64 14, sulc@fsid.cvut.cz, bohumil@sulc.cz

(ed)

Inzerce zpět