Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Pracovní stroje 2016

Čtyři města, Plzeň (27. 1.), Praha (28. 1.), Brno (8. 2.) a Ostrava (9. 2.), budou hostit školení Ing. Františka Valenty zaměřené na bezpečnost pracovních strojů. Probíranými tématy budou:

  • požadavky EU na ověření bezpečnosti elektrického zařízení strojů,
  • instalace elektrických zařízení při uvádění do provozu či na trh,
  • zákonné požadavky na bezpečnost při montáži strojního zařízení, které již bylo dříve provozováno v ČR nebo v EU,
  • postup při montáži (instalaci) nového elektrického zařízení s ohledem na zajištění požadavků pro ochranu zdraví a bezpečnosti práce,
  • provádění úprav vyžadujících vypracování nového prohlášení o shodě,
  • posuzování rizik u strojních zařízení,
  • kontroly posuzování bezpečnosti elektrických zařízení.
 
Bližší informace jsou na www.lpelektro.cz/skoleni.

(ed)