Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Pracovní skupina pro RFID-EPC při EAN ČR zahájila činnost

číslo 8-9/2005

Pracovní skupina pro RFID-EPC při EAN ČR zahájila činnost

Standard radiofrekvenční metody identifikace RFID-EPC (Radio Frequency Identification – Electronic Product Code) je považován za nový vývojový stupeň automatické identifikace, kde jsou data v digitální podobě ukládána do tzv. štítků – tagů, ze kterých se následně mohou číst a znovu přepisovat bez přímé viditelnosti mezi snímačem a štítkem na relativně velkou vzdálenost (až tři metry). Standard RFID-EPC, který je nejmladším přírůstkem do skupiny globálních identifikačních a komunikačních standardů systému EAN.UCC, si neklade za cíl nahradit čárové kódy, ale spíše doplnit dosavadní způsoby identifikace a rozšířit možnosti aplikace systému EAN.UCC o nové funkce.

Sdružení EAN Česká republika, člen globální standardizační organizace GS1 (dříve EAN International), plní v souvislosti s přijetím RFID-EPC do systému EAN.UCC roli národního kontaktního pracoviště pro organizaci EPC Global Inc., která byla zřízena jako dceřiná organizace GS1. Z tohoto důvodu byla v rámci sdružení EAN Česká republika v lednu 2005 vytvořena pracovní skupina se zaměřením na RFID-EPC.

Pracovní skupina není komerčně zaměřena, jejím cílem je především osvěta, vzdělávací a publikační činnost, monitorování aktivit EPC Global, sledování průběhu pilotních projektů a veškerá odborná konzultační podpora začlenění RFID-EPC do projektů v České republice.

Prvním společným počinem pracovní skupiny byla účast jejích zástupců na konferenci o logistice Eastlog 2005, která se konala v dubnu letošního roku v Praze a jejíž součástí byl workshop věnovaný tematice RFID.
[Tisková zpráva koordinačního výboru pracovní skupiny RFID-EPC při EAN ČR.]

(ed)