Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Pozvánka pro návštěvníky MSV 2001

Automa 9/2001

(BVV, a. s.)

Pozvánka pro návštěvníky MSV 2001

Význam řídicí a automatizační techniky neustále roste. Jedním z dokladů jsou i průmyslové veletrhy. Součástí loňského Mezinárodního strojírenského veletrhu MSV v Brně byl projekt Speciál: Automatizace, který se stal největší specializovanou prezentací automatizační techniky, jaká se kdy v zemích střední a východní Evropy uskutečnila. Na jeho výsledky naváže nejen další projekt Automatizace, který se bude konat v rámci MSV 2002, ale i specializovaný oborový celek letošního strojírenského veletrhu s názvem Elektronika, automatizace a měřicí technika. Ve dnech 24. až 28. září 2001 se tak odborná veřejnost opět stane svědkem pronikání automatizační techniky takřka do všech oblastí průmyslové výroby.

Rekordní počet 39 zúčastněných zemí
Novinkou letošního MSV je oborová struktura, která vystavovatele člení do devíti specializovaných celků. Pořadatelé tak chtějí usnadnit orientaci odborných návštěvníků a umožnit jim rychleji kontaktovat právě ty vystavovatele, které potřebují. A větší přehlednost je opravdu žádoucí, vezmeme-li do úvahy velký počet účastníků MSV.

„Definitivní čísla sice budou k dispozici až těsně před veletrhem, ale vše nasvědčuje tomu, že opět budeme mít nejméně 2 500 vystavovatelů,“ řekl nám vedoucí manažer MSV ing. Jiří Rousek, a doplnil: „Pokračující trend internacionalizace je potvrzen rozšířením počtu zúčastněných zemí na 39. Letos budou na MSV poprvé zastoupeny Portugalsko a Brazílie a z dalších zemí nechybí například Hong Kong, Malajsie, Kazachstán nebo Jihoafrická republika. Pozitivní je také rozšíření účasti některých zemí z regionu střední a východní Evropy, konkrétně například z Maďarska a Polska.“

Z devíti oborových celků budou mít podle očekávání největší zastoupení skupiny Obrábění, tváření a povrchové úpravy, dále Elektronika, automatizace a měřicí technika a Materiály a komponenty pro strojírenství. Zvýrazněným oborovým celkem MSV 2001 je vzhledem k nastartovanému procesu privatizace a liberalizace českého energetického trhu Energetika a silnoproudá elektrotechnika. Právě této problematice bude věnována nejvýznamnější součást letošního doprovodného programu – Celoevropské fórum energetického průmyslu „The Brno Power Conference“.

O nový veletrh dopravy a logistiky je velký zájem
Nabídka letošního 43. ročníku MSV je o to zajímavější, že ji poprvé doplní komplexní pohled na problematiku logistiky a dopravy. Premiérový mezinárodní veletrh Transport a logistika, který navazuje na tradici středoevropských logistických veletrhů Intrama a Cenetra, se díky termínovému spojení s MSV setkal s velkým zájmem.

„Veletrh je zcela vyprodaný, máme přihlášeno více než 200 vystavovatelů na ploše téměř 10 000 m2, což znamená, že půjde o největší prezentaci oborů dopravy a logistiky v novodobé historii brněnského výstaviště,“ říká s uspokojením Jiří Rousek a pokračuje: „Nový veletrh navíc bude mít poměrně široké mezinárodní zastoupení, protože se ho zúčastní firmy z třinácti zemí. Představí se zde exponáty z oblasti nejnovějších logistických technologií, telematiky, dopravních informačních systémů atd., což bude pro návštěvníky MSV určitě velmi přínosné.“

Středisko pro podporu podnikání
Stejně jako na minulých ročnících MSV, i tentokrát se potvrzuje trend rostoucího významu menších a progresivnějších podniků. „Podle současných informací patří do kategorie tzv. malých a středních firem do 250 zaměstnanců plných 81 % přihlášených a z toho dokonce 44,5 % firem má maximálně 25 zaměstnanců. Právě malým a středním firmám, jejichž zástupci jsou na veletrhu přítomni nejen jako vystavovatelé, ale i jako návštěvníci, bude opět sloužit Středisko pro podporu podnikání v Business Center v pavilonu E,“ vysvětluje Jiří Rousek.

Středisko pro podporu podnikání je vytvořeno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a za účasti mnoha významných institucí, jako je Agentura pro rozvoj podnikání, Czech Industry, CzechTrade, ČEB, Česká logistická asociace, Design centrum ČR, EGAP, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Svaz obchodu ČR nebo Svaz průmyslu a dopravy ČR. Cílem projektu je soustředit do jednoho místa informace o všech vládních programech a dalších aktivitách, které směřují k podpoře malých a středních podniků a jejich exportu.

Soutěží se o Zlaté medaile MSV 2001
Na veletrh se nejezdí jen představit firemní produkci, ale také prokázat její kvalitu ve srovnání s konkurencí. Právě to vystavovatelům umožňuje tradiční a velmi ostře sledovaná soutěž exponátů o Zlaté medaile MSV. Letošních devět soutěžních kategorií odpovídá oborovému členění MSV 2001 a k základním posuzovaným kritériím budou patřit novost výrobku, originalita koncepčního a  konstrukčního řešení, technická a technologická úroveň, uživatelský komfort, výrobní provedení celku i detailů, design, obchodně- -technické parametry, ekologické aspekty, úroveň prezentovaného exponátu a v neposlední řadě připravenost exponátu k dodávkám na český trh. Odborná hodnotitelská komise bude exponáty posuzovat jako již tradičně ve dvou kolech, ovšem novinkou je termín oficiálního vyhlášení soutěžních výsledků. Slavnostní ceremoniál se uskuteční již druhý den veletrhu, tj. v úterý 25. září, což poskytne všem oceněným dostatečnou příležitost k zúročení svého úspěchu již v průběhu veletržní prezentace.

Praktické informace
Brněnské výstaviště bude pro návštěvníky otevřeno 24. až 27. 9. od 9 do 18 hodin, v pátek 28. 9. pouze od 9 do 16 hodin. Tento poslední den bude celodenní vstupné sníženo ze 130,-Kč na 30,- Kč a součástí vstupenky bude kupón velké tipovací soutěže o zájezdy na zahraniční veletrhy.

Návštěvníci přijíždějící autem mohou k parkování využít Expoparking s kapacitou 890 vozů u 4. brány výstaviště. Veškeré informace a služby návštěvníkům výstaviště včetně sjednání schůzek s vystavovateli soustřeďuje Business Center v prvním poschodí pavilonu E. Novinkou letošního ročníku je bezplatný přístup na internet pro všechny vystavovatele i návštěvníky, a to v tzv. Internet Point na druhé galerii pavilonu Z.

Podrobnější informace o MSV 2001 získáte na www.bvv.cz/msv, kde bude posléze k dispozici i aktuální on-line zpravodajství o veletržním dění.