Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Pozvánka na vědeckou konferenci

Již čtrnáctý ročník vědecké konference PDES – Programmable Devices and Embedded System (programovatelná zařízení a vestavné systémy) se uskuteční ve dnech 5. až 7. října 2016 v Lednici na Moravě. Konferenci pořádá Mezinárodní federace pro automatické řízení IFAC ve spolupráci s IEEE; organizátorem je ústav automatizace a měřicí techniky Fakulty elektrotechniky a komunikační techniky VUT v Brně.

 

Konference je především fórem, kde se prezentují výsledky výzkumu a zkušenosti v oblasti implementace programovatelných zařízení a systémů. Bude také platformou pro diskuse o současném stavu a budoucích trendech v této oblasti aplikované elektroniky s ohledem na uplatnění v řídicí a informační technice.

 

V současné době je již k dispozici program přednášek. Veškeré informace o konferenci zájemci najdou na http://pdes-conference.eu.

(ed)