Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Pozvánka na seminář o Profinetu

Organizace Profibus CZ zve všechny zájemce na seminář zaměřený na komuni­kační standard Profinet. Seminář se koná 20. května 2009 v Praze. Více informací zájemci naleznou na webových stránkách www.profibus.cz, kde se mohou i přihlásit.
 
Profibus CZ jako regionální zastou­pení organizace PI (Profibus & Profinet International) pořádá semináře pro odbornou veřejnost, kde členové organizace předsta­vují novinky v oblasti komunikačních systé­mů a protokolů Profinet, Profisafe a Profidri­ve. Účastníci se na seminářích také seznámí s principy komunikace pomocí Profinetu, se způsobem integrace systémů komunikujících pomocí Profinetu a s integrací současných průmyslových sítí jako Profibus, Interbus a dalších do komunikačních systémů založe­ných na Profinetu. Přednášky vedou specia­listé z kompetenčních center při ANF DATA, spol. s r. o., a katedře řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
 
Profinet je perspektivní komunikační stan­dard, který už našel své místo v průmyslové automatizaci nejen ve světě, ale i v České re­publice. Díky rozsáhlé podpoře ze strany PI i ze strany jednotlivých výrobců bylo dosud celosvětově instalováno více než milion za­řízení. Velkou výhodou je integrace aplikač­ních či komunikačních profilů známých již ze standardu Profibus, jako je např. Profisafe nebo Profidrive.
(pb)